NOVE TABLE NA ULAZU U HLAPIČINU

Da se Hlapičina povijesno i turistički vraća svojim davnim korijenima pokazuju i novi događaji vezani uz bivanje Viteškog reda Ivanovaca iz 1266. godine. Naime nakon što je objavljeno da će na veliko proštenje  na Dan Sv. Ane biti  objavljena monografija mjesta Hlapičine  vezana uz  postojanja Viteškog reda Ivanovaca u Hlapičini, ovih su dana na ulazu u mjesto sa obiju strana i od M. Središća i od  strane Sv. Martina  na Muri postavljene nove putokazne ploče koje svakom  namjerniku pokazuju točno u kakvo povijesno mjesto dolazi. Ploče su postavljene  suradnjom Grada M. Središća i MO Hlapičina.

(Z. Rihtarec)