NABAJYOTISAIKIA!

U jednom afričkom plemenu postoji neobična tradicija ispravljanja ljudskih grešaka. Kada se desi da netko nekome učini nažao, oni ga odvedu u centar sela i cijelo pleme se skupi oko njega. Tokom dva naredna dana, tako okupljeni, pričaju mu o svim dobrim stvarima koje je uradio u životu.

Pleme vjeruje da svako ljudsko biće na svijet dolazi kao dobro, jer svatko od nas želi jedino sigurnost, ljubav, mir i sreću. Međutim, ponekad u potrazi za ovim stvarima ljudi prave greške. Ova plemenska zajednica te greške vidi kao vapaj za pomoć onoga tko ih pravi.

Zbog toga se ujedinjuju kako bi ga ohrabrili i podstakli da se poveže sa svojom iskonskom prirodom, da se podsjeti tko je zaista, sve dok u potpunosti ne shvati istinu od koje je bio otrgnut kada je napravio grešku, a ona glasi: „Ja sam dobar“.

„Shikoba Nabajyotisaikia“ jedan je od pozdrava koji oduvijek žive u ovom plemenu. NABAJYOTISAIKIA je, u stvari, kompliment koji se koristi u Južnoj Africi, a znači: „Poštujem te, pazim te. Značiš mi“. Na njega ljudi odgovaraju sa SHIKOBA ili: „Ja, stoga, postojim za tebe“.

(Ivan Goričanec, preuzeto od Miljana Miljkovića)