Na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu postavljen prvi uređaj za  mjerenje kvalitete zraka

Da Međimursko veleučilište u Čakovcu brine o zaštiti okoliša, koristi novu, pametnu tehnologiju i nastoji unaprijediti svakodnevicu života građana Čakovca, dokazuje i postavljanje novog uređaja za mjerenje kvalitete zraka, prvog takvog u Čakovcu.

Uređaj je postavljen na prostorima Veleučilišta, točnije u sklopu je Centra održivog razvoja, a riječ je o nastavku projekta HRcity čiji je sastavni dio i mjerenje indeksa kvalitete zraka.

Začetnik HRcityja je djelatnik MEV-a dr.sc. Bruno Trstenjak, a radi se o projektu koji omogućuje da gradovi i općine, koristeći suvremene tehnologije u vrlo kratkom vremenu postanu „pametni“. Aplikaciju je počelo koristiti više općina i gradova na području Hrvatske, a početkom godine sustav će implementirati i desetak novih gradova.

Kako je pojasnio dekan doc.dr.sc. Igor Klopotan, na prostore MEV-a postavljen je uređaj koji zadovoljava visoke europske standarde i certificiran je ISO 14001:2015 standardom za zaštitu okoliša.

Vox media d.o.o.
za marketing i komunikaciju
Varaždin

-Uređaj za mjerenje kvalitete zraka po pet osnovnih parametara samo je još jedan dokaz da je naš znanstveni Centar održivog razvoja zaživio. On se nalazi u sklopu laboratorija Biokemije i okoliša, a rezultate ćemo svakodnevno objavljivati na našoj novoj web stranici koja će zaživjeti kroz tridesetak dana i na web stranici Grada Čakovca – poručio je dekan Klopotan dodavši da će rezultate koristiti i u znanstvene svrhe istraživanja.

Građani instalacijom mobilne aplikacije HRcity dobivaju mogućnost pravovremenog informiranja o trenutnoj kvaliteti zraka i mogućnost pregleda dnevnih izmjerenih vrijednosti indeksa kvalitete.

Kako je naglasio dr.sc. Bruno Trstenjak, ovo je još jedan korak u uvođenju pametnih rješenja u svakodnevni život grada. Pojasnio je da svim građanima prijavljenim u aplikaciju HRcity, sustav na mobilne uređaje automatski šalje informaciju o lošijoj kvaliteti zraka i je li ona rizična za osobe slabijeg imuniteta.