Na Jurjevo u Lentiju predstavljen je kulturni, društveni i gospodarski život Grada Mursko Središće kroz projekt “Cross-Cultural Tool-Kit”

Dokaz da je projekt  “Cross-Cultural Tool-Kit” (HUHR/1901/3.1.2./0159 from the Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Program 2014-2020) ostvario svoj cilj je i Plesni festival povodom Jurjeva u Lentiju.

Gradonačelnici Murskog Središća i Lentija, Dražen Srpak i Lászlo Horvath,već godinama njeguju dobru suradnju, a ova dva grada su partneri čak na dva prekogranična projekta, kao direktni rezultat te suradnje.

Mursko Središće predstavilo se sjajnim nastupima mažoretkinja, domaćim proizvodima međimurskih OPG-ova i prezentacijom svojih turističkih proizvoda. Festival su otvorili gradonačelnici dvaju gradova, naglašavajući dobru suradnju na obostranu korist. Zajednička druženja na sličnim manifestacijama u Murskom Središću i Lentiju, već su urodila novim idejama za suradnju, kako kroz projekte, tako i van njih, kako s mađarskim partnerima, tako i susjednim slovenskim.

(GMS)