Mogućnost odgode plaćanja komunalne naknade i lokalnih poreza bez zateznih kamata

Grad Mursko Središće će nakon prestanka epidemije koronavirusa omogućiti obveznicima komunalne naknade i obveznicima ostalih lokalnih poreza odgodu ili obročnu otplatu njihovog plaćanja bez obračunavanja zatezne kamate. Navedena Odluka temelji se na članku 107a. Općeg poreznog Zakona usvojenog na sjednici Hrvatskog sabora dana 19. ožujka 2020. godine.

(GMS, foto: rt)