Mladež HDZ Međimurske županije zasadila drveća povodom inicijative pod geslom “Zasadi drvo, ne budi panj!”

Mladež Hrvatske demokratske zajednice Međimurske županije, 26. listopada, priključila se građanskoj inicijativi kolektivne sadnje drveća u Hrvatskoj pod geslom “Zasadi drvo, ne budi panj”. U Prelogu uz rijeku Dravu posađeno je 15 sadnica hrasta lužnjaka i crnog bora.

Nazočne članove Mladeži kao i građane koji su se zatekli na području sadnje, mag. ing. silv. Juraj Gregur, informirao o načinu gospodarenja šumama u Međimurskoj županiji kao i na području Republike Hrvatske te je prikazao pravilan način sadnje sadnica. Također, upoznali su prisutne o značaju Regionalnog parka Mura – Drava koji pripada u zaštićeno područje Republike Hrvatske koji je 2012. godine, UNESCO proglasio dijelom međunarodnog Rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav.

Ovoj inicijativi priključili su se kako bi dali svoj mali doprinos očuvanju biosfere i bioraznolikosti našeg Međimurja.

MHDZ

Ivan Borković