Međunarodni dan borbe protiv nasilja prema ženama

Ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji s Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova, Policijskom upravom međimurskom i drugim partnerima, u sklopu projekta „Lily“ usmjerenog na sprječavanje nasilja nad ženama, u srijedu 24. studenoga 2021. godine u Prelogu organiziralo je okrugli stol pod nazivom „Nužni koraci u prevenciji nasilja prema ženama uz osvrt na položaj žena u romskoj zajednici“, a premijerno je prikazana i predstava „Abused“

Odlukom Ujedinjenih naroda od 1999. godine, 25. studeni obilježava se kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja prema ženama u znak sjećanja na dan kada je 1960. diktator Rafael Trujillo u Dominikanskoj Republici brutalno dao ubiti sestre Patriu, Minervu i Mariu Teresu Mirabal.

I ove, 2021. godine na inicijativu Ujedinjenih naroda, 25. studenoga započinje svjetska kampanja – 16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama – koja završava 10. prosinca, upravo na Međunarodni dan ljudskih prava, čime se ističe da je nasilje prema ženama kršenje temeljnih ljudskih prava.

Ovogodišnji je slogan kampanje: “Narančasti svijet: okončajte nasilje nad ženama odmah!”

Prema najnovijem Izvješću UN-a svaka treća žena za života bila je zlostavljana. U svijetu, svake godine 137 žena ubijeno je od strane člana obitelji ili bliske osobe, a manje od 40% žena koje dožive nasilje ga i prijave. U vrijeme kriza u svijetu, brojke rastu, kao što je vidljivo tijekom pandemije COVID-19 i nedavnih humanitarnih kriza, sukoba i klimatskih katastrofa.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, 38% ubojstava žena su počinili njihovi partneri. Nasilje nad ženama je prepoznato kao globalni javnozdravstveni problem te se o njemu posljednjih godina provode brojna istraživanja, a značajni napori se ulažu i u prevenciju. Obilježavanjem 25. studenoga u svijetu se nastoji podići svijest i senzibilizirati javnost na ovaj problem kao oblik neprihvatljivog društvenog ponašanja.

O problemu nasilja nad ženama treba javno govoriti, a društvo i institucije koje se bave ovim problemom treba potaknuti na međusobnu bolju suradnju i aktivnosti da bi svima osigurali život bez nasilja i diskriminacije.

PODACI ZA REPUBLIKU HRVATSKU:

Tablica:  Počinitelji i žrtve prekršajnog djela nasilja u obitelji

GODINA POČINITELJI ŽRTVE
M Ž UKUPNO M Ž UKUPNO
2019. 7.503 2.123 9.626 3.745 6.929 10.674
2020. 6.601 1.938 8.539 3.618 6.270 9.888
I.-X .2021. 5.235 1.586 6.821 2.809 4.987 7.796

Tablica: Žrtve najučestalijih kaznenih djela počinjenih na štetu bliskih osoba, razvrstane po spolu

   KAZNENO DJELO
SPOL ŽRTVE
2019. 2020. I.-X .2021.
M Ž M Ž M Ž
Tjelesna ozljeda 157 453 337 724 255 718
Teška tjelesna ozljeda* 41 70 61 74 58 74
Prijetnja 620 1.925 777 2.166 657 2139
Nasilje u obitelji 142 992 248 1.330 194 1.224
UKUPNO ŽRTAVA 4.400 5.717 5.319

Tablica: Ubojstva počinjena u Republici Hrvatskoj

Godina Ukupno Ubojstva ŽENA Ubojstva MEĐU BLISKIM osobama Ubojstva ŽENA od strane BLISKIH osoba Ubojstva ŽENA od strane INTIMNIH partnera UDIO ubojstva ŽENA od STRANE INTIMNIH partnera  u odnosu na UKUPAN BROJ  ubojstava ŽENA
2019. 30 13 12 7 6 46,2 %
2020. 36 19 16 14 9 47,4 %
I.-X .2021. 26 11 14 8 3 27,3 %

Naporima koje sustavno ulažemo u nadzorno-usmjerivačku djelatnost, edukaciju i prevenciju postigli smo povećanje otkrivanja i prijavljivanja broja kaznenih djela počinjenih nasiljem nad bliskim osobama, čime smo doprinijeli jačanju kazneno-pravne zaštite žrtava nasilja u obitelji nad bliskim osobama, a što je upravo intencija same Istambulske konvencije.

U srijedu 24. studenoga 2021. godine u Prelogu povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja prema ženama Ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji s Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova i Policijskom upravom međimurskom kao i drugim partnerima, u sklopu projekta „Lily“ usmjerenog na sprječavanje nasilja prema ženama, organiziralo je okrugli stol pod nazivom „Nužni koraci u prevenciji nasilja prema ženama uz osvrt na položaj žena u romskoj zajednici“, a kao inovaciju u projektu premijerno je prikazana predstava „Abused“ u režiji Petre Radin, uz scensku instalaciju akademske umjetnice Nikoline Ivezić i glazbeni nastup umjetnice Ane Rucner.

Sama predstava progovara o problemu nasilja prema ženama „iz usta žrtava“, te je poziv na pomoć i zajedničko djelovanje u borbi protiv nasilja prema ženama. Jednako tako umjetnička instalacija akademske slikarice Nikoline Ivezić, kao sastavni dio predstave u kojoj se u prirodnoj veličini pojavljuju 32 ženske glave, koje djeluju gotovo identično, istih frizura, sklopljenih očiju i zatvorenih usta, ali s različitim ozljedama progovaraju o potrebi izgradnje društva s nultom stopom tolerancije na nasilje.

(tekst i foto: PU međimurska)