Međunarodni dan borbe protiv nasilja prema ženama

Ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji s Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova, Policijskom upravom međimurskom i drugim partnerima, u sklopu projekta „Lily“ usmjerenog na sprječavanje nasilja nad ženama, u srijedu 24. studenoga 2021. godine u Prelogu organiziralo je okrugli stol pod nazivom „Nužni koraci u prevenciji nasilja prema ženama uz osvrt na položaj žena u romskoj zajednici“, a premijerno je prikazana i predstava „Abused“

Odlukom Ujedinjenih naroda od 1999. godine, 25. studeni obilježava se kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja prema ženama u znak sjećanja na dan kada je 1960. diktator Rafael Trujillo u Dominikanskoj Republici brutalno dao ubiti sestre Patriu, Minervu i Mariu Teresu Mirabal.

I ove, 2021. godine na inicijativu Ujedinjenih naroda, 25. studenoga započinje svjetska kampanja – 16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama – koja završava 10. prosinca, upravo na Međunarodni dan ljudskih prava, čime se ističe da je nasilje prema ženama kršenje temeljnih ljudskih prava.

Ovogodišnji je slogan kampanje: “Narančasti svijet: okončajte nasilje nad ženama odmah!”

Prema najnovijem Izvješću UN-a svaka treća žena za života bila je zlostavljana. U svijetu, svake godine 137 žena ubijeno je od strane člana obitelji ili bliske osobe, a manje od 40% žena koje dožive nasilje ga i prijave. U vrijeme kriza u svijetu, brojke rastu, kao što je vidljivo tijekom pandemije COVID-19 i nedavnih humanitarnih kriza, sukoba i klimatskih katastrofa.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, 38% ubojstava žena su počinili njihovi partneri. Nasilje nad ženama je prepoznato kao globalni javnozdravstveni problem te se o njemu posljednjih godina provode brojna istraživanja, a značajni napori se ulažu i u prevenciju. Obilježavanjem 25. studenoga u svijetu se nastoji podići svijest i senzibilizirati javnost na ovaj problem kao oblik neprihvatljivog društvenog ponašanja.

O problemu nasilja nad ženama treba javno govoriti, a društvo i institucije koje se bave ovim problemom treba potaknuti na međusobnu bolju suradnju i aktivnosti da bi svima osigurali život bez nasilja i diskriminacije.

PODACI ZA REPUBLIKU HRVATSKU:

Tablica:  Počinitelji i žrtve prekršajnog djela nasilja u obitelji

GODINAPOČINITELJIŽRTVE
MŽUKUPNOMŽUKUPNO
2019.7.5032.1239.6263.7456.92910.674
2020.6.6011.9388.5393.6186.2709.888
I.-X .2021.5.2351.5866.8212.8094.9877.796

Tablica: Žrtve najučestalijih kaznenih djela počinjenih na štetu bliskih osoba, razvrstane po spolu

   KAZNENO DJELO
SPOL ŽRTVE
2019.2020.I.-X .2021.
MŽMŽMŽ
Tjelesna ozljeda157453337724255718
Teška tjelesna ozljeda*417061745874
Prijetnja6201.9257772.1666572139
Nasilje u obitelji1429922481.3301941.224
UKUPNO ŽRTAVA4.4005.7175.319

Tablica: Ubojstva počinjena u Republici Hrvatskoj

GodinaUkupnoUbojstva ŽENAUbojstva MEĐU BLISKIM osobamaUbojstva ŽENA od strane BLISKIH osobaUbojstva ŽENA od strane INTIMNIH partneraUDIO ubojstva ŽENA od STRANE INTIMNIH partnera  u odnosu na UKUPAN BROJ  ubojstava ŽENA
2019.3013127646,2 %
2020.36191614947,4 %
I.-X .2021.2611148327,3 %

Naporima koje sustavno ulažemo u nadzorno-usmjerivačku djelatnost, edukaciju i prevenciju postigli smo povećanje otkrivanja i prijavljivanja broja kaznenih djela počinjenih nasiljem nad bliskim osobama, čime smo doprinijeli jačanju kazneno-pravne zaštite žrtava nasilja u obitelji nad bliskim osobama, a što je upravo intencija same Istambulske konvencije.

U srijedu 24. studenoga 2021. godine u Prelogu povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja prema ženama Ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji s Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova i Policijskom upravom međimurskom kao i drugim partnerima, u sklopu projekta „Lily“ usmjerenog na sprječavanje nasilja prema ženama, organiziralo je okrugli stol pod nazivom „Nužni koraci u prevenciji nasilja prema ženama uz osvrt na položaj žena u romskoj zajednici“, a kao inovaciju u projektu premijerno je prikazana predstava „Abused“ u režiji Petre Radin, uz scensku instalaciju akademske umjetnice Nikoline Ivezić i glazbeni nastup umjetnice Ane Rucner.

Sama predstava progovara o problemu nasilja prema ženama „iz usta žrtava“, te je poziv na pomoć i zajedničko djelovanje u borbi protiv nasilja prema ženama. Jednako tako umjetnička instalacija akademske slikarice Nikoline Ivezić, kao sastavni dio predstave u kojoj se u prirodnoj veličini pojavljuju 32 ženske glave, koje djeluju gotovo identično, istih frizura, sklopljenih očiju i zatvorenih usta, ali s različitim ozljedama progovaraju o potrebi izgradnje društva s nultom stopom tolerancije na nasilje.

(tekst i foto: PU međimurska)