Međimursko veleučilište Čakovec: Robotska kosilica kao diplomski rad

Studij na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu uspješno je završio još jedan student, a učinio je to izradom robotske kosilice. Preddiplomski stručni studij računarstva s diplomskim radom „Kosilica za košnju trave bazirana na Arduino Mega 2560“ završio je Nenad Vagan iz Bedekovčine.

Pod mentorstvom Jurice Trstenjaka, pročelnika Odjela računarstva, student je izradio robotsku kosilicu sa 16 ultrazvučnih senzora, koji služe za detekciju prepreka.

– Kad senzor uoči prepreku, šalje signal prema mikrokontroleru, koji šalje impulse na kontroler za sklop motora i potom možemo upravljati u više smjerova. Kosilica ima dva pogonska kotača, 12V, s 25 okretaja u minuti što je pogodno za upravljanje, nije prebrza. Ima središnji motor, 12V, s 3000 okretaja u minuti, što je pogodno za košnju trave. A ima i OLED displej za prikaz info poruke sadržaja Međimursko veleučilište u Čakovcu i ime i prezime studenta. Nakon 5 sekundi sljedeći displej prikazuje sadržaj senzora temperature i vlage – pojasnio je Vagan.

– Već prije sam vidio robotsku kosilicu i želio sam jednu napraviti primjenjujući znanje stečeno na Veleučilištu, iz osnova elektrotehnike, programiranja i digitalnih elektroničkih sklopova. Bila je to super ideja za diplomski rad – dodao je.

Nenad je studij na Međimurskom veleučilištu odabrao jer mu je omogućilo stjecanje znanja iz područje njegovog interesa.

– Od malena sam bio u tome, bez obzira što sam završio srednju školu za građevinskog tehničara. Krenuo sam drugim putem nakon srednje škole i sretan sam zbog takve odluke i odabira Međimurskog veleučilišta u Čakovcu. Budućim studentima preporučujem upis na MEV. Profesori i svi ostali djelatnici su izuzetno susretljivi. I suradnja s mentorom je bilo izuzetno dobra, uputio me na neke preinake, dodao sam više senzora po njegovoj ideji i to je bio dobar smjer – kazao je Vagan koji se namjerava i dalje razvijati u području automatike i robotike.

Ovo je posljednji u nizu primjera obrazovanja mladih stručnjaka, a upravo je misija Međimurskog veleučilišta u Čakovcu obrazovanje stručnjaka poduzetničkoga duha spremnih za samostalnu primjenu stečenih znanja i kompetencija, usmjerenih prema budućem zvanju s naglaskom stručnih znanja specifičnih za pojedino područje interesa, ističe dekan doc. dr. sc. Igor Klopotan.

[email protected]