MEĐIMURSKA PRIRODA VIDEO: Što je sova vidjela? #15 – Košuta i jelenče

Kamere Međimurske prirode i nadalje bilježe zanimljive video zapise, a glavni glumci su divlje životinje. Ovih dana video kamera iznenadila je košutu koja sa sobom vodi mlado tele (jelenče).

Video zapis:

Za još više video sadržaja pretplatite se na kanal Međimurske prirode (besplatno) i pogledajte ostale dostupne sadržaje. Pozivamo zainteresiranu javnost vlastita foto opažanja dojaviti Međimurskoj prirodi preko rubrike Dojava čuvarima prirode ili Fotografija mjeseca na mrežnoj stranici www.medjimurska-priroda.info.

Svi dosadašnji zapisi iz serijala Što je sova vidjela mogu se pogledati na YouTube platformi i besplatnom kanalu Međimurske prirode.

Roberta Radović