MEĐIMURSKA PRIRODA Hodnja uz Muru 2023. od Trata do Ceršaka

Svjetski dan močvarnih staništa (2. veljače) obilježava se tradicionalnom hodnjom uz rijeku Muru koja se održava od 2000. godine. Ovogodišnju Hodnju uz rijeku Muru prati slogan “Vrijeme je za obnovu vlažnih staništa!”

Sudionici će u nedjelju 29. siječnja 2023. godine pohoditi rijeku Muru u Sloveniji, na stazi od Trata do Ceršaka.

Prijavite svoj dolazak e-porukom na [email protected]

Više o hodnji saznajte na mrežnoj stranici  www.medjimurska-priroda.info
Roberta Radović

WWD2023_English_4col_vertical