MEĐIMURSKA PRIRODA Dvadeset i prvo izdanje digitalnog glasila Perivoj Zrinski news

Perivoj Zrinski news je glasilo Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode. Ne objavljuje se u sklopu bilo kojeg projekta, već je dio redovne misije Međimurske prirode. U novom, dvadeset i prvom izdanju u fokusu su teme mozaične košnje, monitoring i volonterska akcija u Perivoju Zrinski, ptičarenje te druga događanja vezana uz Perivoj Zrinski.

Glasilo je prigodno pripremljeno i objavljeno uz dan 20. svibnja, kada se obilježava Svjetski dan pčela, te u tjednu kada se obilježava Dan zaštite prirde u Republici Hrvatskoj i Međunarodni dan biološke raznolikosti. Predstavljanjem dvadeset i prvog izdanja glasila Perivoj Zrinski news Međimurska priroda počela je s programom i aktivnostima pripremljenim za Tjedan zaštite prirode 2024. (više o programu saznajte u nastavku).

Uz glavnu urednicu Saru Srša glasilo Perivoj Zrinski news uređuju Mihaela Mesarić i Roberta Radović koja je ujedno grafički dizajner i novinar. Novi broj pogledajte i/ili preuzmite u nastavku.

Novo izdanje glasila može se preuzeti na poveznici: bit.ly/3wJSbI9

Roberta Radović

Tjedan zaštite prirode 2024. program – Međimurska priroda.cdr