MEĐIMURSKA PRIRODA: 11. obljetnica proglašenja Regionalnog parka Mura-Drava

Vlada Republike Hrvatske svojom je uredbom 10. veljače 2011. godine proglasila zaštićeno područje Regionalni park Mura-Drava. To je bio prvi regionalni park u Republici Hrvatskoj. Prostire se na području pet hrvatskih županija, od Čakovca do Osijeka. Ukupna površina Regionalnog parka Mura-Drava iznosi 87.448,70 hektara, a površina Parka u Međimurskoj županiji iznosi 16.980,34 hektara. Regionalnim parkom upravljaju županijske javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima, svaka na svojem području. U Međimurskoj županiji Regionalnim parkom Mura – Drava upravlja Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode. Primarna zadaća je očuvanje prirodnih vrednota kako bi one i dalje bile funkcionalne i osiguravale tzv. usluge ekosustava bez kojih nema života na ovom planetu.

Čovjek je stoljećima mijenjao lokalnu prirodu pretvarajući izvornu divljinu u mozaik oranica, livada, šuma i naselja. Kako pak na izgled krajobraza utječu brojni prirodni i društveni procesi, on se i dalje neprestano mijenja. Zaštićeni prostor Parka uključuje naplavnu ravan i riječne nizine, odnosno poplavne šume, vlažne travnjake, meandre, sprudove, odronjene obale i mrtvice. Više o karakteristikama Regionalnog parka Mura – Drava može se doznati od stručnih interpretatora prirodne baštine u Centru za posjetitelje Med dvemi vodami u Križovcu, na adresi Trg međimurske prirode 1, gdje i jest adresa Javne ustanove Međimurska priroda.

Regionalni park Mura-Drava, kao najveće zaštićeno područje u Međimurskoj županiji, imat će svoj plan upravljanja čijoj izradi je protekle i ove godine posvećena značajna pozornost. Radi se na planu upravljanja za Regionalni park Mura-Drava u sklopu projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom 2000“. Kroz navedeni projekt izrađuju se planovi upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže u cijeloj Republici Hrvatskoj pa tako i u Međimurskoj županiji.

Riječ je o strateškom dokumentu javne ustanove kojim se utvrđuje stanje zaštićenog područja i područja ekološke mreže te određuju ciljevi upravljanja, aktivnosti za postizanje ciljeva i pokazatelji provedbe plana. Planovi omogućavaju učinkovito i prilagodljivo upravljanje zaštićenim područjem, a donose se za razdoblje od 10 godina. Vizija plana glasi: “Područje Mure i Drave je jedinstven prostor očuvane prirodne dinamike rijeka, mozaika šuma, vlažnih staništa i travnjaka od međunarodne važnosti i značaja na kojem čovjek kvalitetno/dobro živi te razumije i poštuje prirodu.” Planovi upravljanja bi trebali biti usvojeni do kraja 2022. godine.

Zaštita prirode općenito, pa tako i u Regionalnom parku, međutim nije samo briga javnih ustanova. Ona prije svega kreće od svakog pojedinca u lokalnoj zajednici. Između ostalog, upravo je podizanje svijesti o ulozi pojedinca u zaštiti prirode jedna od zadaća javnih ustanova koje upravljaju Regionalnim parkom Mura-Drava.

Foto: Davorin Mance

Ilustracija karte RPMD: Roberta Radović

Karta FINALE Regionalni park Mura-Drava rr.cdr