Međimurje pod Štajerskom

I prije nego ulazi u prostor krune svetog Stjepana, Međimurje je bilo svojevrsno granično područje, previše udaljeno od svih centara moći da bi na duže razdoblje potpalo pod nečiju vlast. Nakon uspostave velikog Ugarskog Kraljevstva, taj je prostor ostao granično područje, i tek s rodom Haholda u 13. stoljeću na pravi način ulazi u politički život Kraljevstva. Tu bilježimo nekoliko desetljeća kontinuiranog pojavljivanja u izvorima, zapaženih političkih funkcija međimurskih vlastelina i konačno, jasnih tragova razvoja. Ipak, u trenucima kad Kraljevstvo oslabi, kao što je to zbog unutarnjih sukoba i građanskog rata bilo u drugoj polovici 13. stoljeća, granični prostor opet postaje mjestom pustošenja i neizvjesnosti. Upravo je takvoj situaciji Međimurje u drugoj polovici 13. stoljeća potpalo pod Štajersku. Nismo sigurni je li taj prostor tada igrao važnu političku ulogu van toga što su novoizgrađene utvrde Čakovec i Štrigova tek važna strateška utvrđenja u sukobima. Kao što smo već i pisali, Međimurje u jednom trenutku silom zauzima i obitelj Güssing, a pravno potpada pod kontrolu Štajerske. Takvo je stanje potrajalo sve do godine 1328., kada štajerski kapetan, Ulrich od Walseea vraća taj posjed Karlu Robertu Anžuvincu, mađarskom kralju.

Iako je spomenuta epizoda potrajala tek nekoliko desetljeća, štajerske pretenzije na taj prostor zapravo nikada ne prestaju. Iako nije bilo otvorenih vojnih pokušaja zauzimanja, kroz simboliku se jasno pokazuje stajalište. Pa tako na kartama nastalim stoljećima kasnije mi Međimurje i dalje vidimo označeno kao prostor Štajerske.

Slika – Međimurje na Bleauevoj karti Štajerske iz 17. stoljeća

Ako bi kojim slučajem i bilo označeno kao dio Mađarske, na kartama bi međimurska mjesta prilično detaljno ucrtali, za razliku od onih preko rijeko Mure. Time su, ako ništa drugo, naznačili značaj područja između Mure i Drave. Konačno, u vrijeme ratovanja s Osmanlijama Međimurje postaje i vojno – strateški važno područje.

Slika – Međimurje na karti Štajerske iz 18. stoljeća

Takve pretenzije naravno nisu nužno negativne. Utjecaj Štajerske, odnosno tada austrijskih zemalja na Međimurje mijenjao se ovisno o političkim okolnostima, međutim, nema sumnje da je Međimurje zbog tih utjecaja uglavnom profitiralo.

(Zoran Turk)