Međimurje konačno prepoznaje žganicu!

U početku, još u one dane, bijaše samo silna želja i volja utemeljitelja festivala Stjepana Mesarića i Igora Halića da se za međimursku žganicu stvori NEŠTO. A onda se 2019. dogodio FICKO 1, a 2020. FICKO 2, festivalsko predstavljanje najboljih međimurskih žganica u Merhatovcu.

Domaćine – obitelj Kamenar, utemeljitelje i publiku iznenadio je silan entuzijazam međimurskih žganičara. Istina, uočen je i pokoji nedostatak u kupici. Prije pedesetak dana FICKO je u Općini Selnica i načelniku Ervinu Vičeviću našao sjajne domaćine za treće izdanje 2021. Pripreme za FICKO 3 su već počele, a u namjeri da se pristup proizvodnji i sama kvaliteta žganice još više poboljšaju, domaćin je organizirao dvije važne stručne radionice.

Predavanja i praktične degustacije baš velikom broju sudionika u Društvenom domu Selnica, 12. rujna 2020., održali su Dario Grabarić i Marin Mihaljević Žulj, vodeći autoriteti za destilate u Hrvatskoj. Naslovi radionica: Osnove tehnologija voćnih žganica/rakija i Zaštita Geografskog porijekla – primjer Cognac. Već se razmišlja o novim naslovima i datumima, krovnoj organizaciji, strateškim ciljevima.

Tekst i foto: Ivan Goričanec