Lijepa priča iz Međimurja

Centar dr. Rudolfa Steinera iz Donjeg Kraljevca dobio je međunarodno priznanje za svoj stručni rad i kvalitetno poslovanje. Krovna svjetska Sekcija za biodinamičku poljoprivredu švicarskog Goetheanuma, uvrstila je na svojoj karti svijeta Centar dr. Rudolfa Steinera kao edukacijski centar za biodinamičku poljoprivrednu proizvodnju. Centar je sada spreman i za znanstveno-istraživačke razine.
Bravo! 

UO za poslove župana

Morana Kiš