KUD „Mura“ M. Središće izrađuje autohtone tradicijske ukrase za nastup na „Serjojnskom fašniku“

KUD „Mura“ Mursko Središće je partner u projektu „IMPULS za 54+“ zajedno sa Maticom umirovljenika Međimurske županije i Knjižnicom „Nikola Zrinski“ Čakovec, a nositelj projekta je Međimurska županija.

Kulturno umjetničko društvo „Mura“ svojim angažmanom u ovom projektu želi povećati socijalnu uključenost osoba starijih od 54 g. sa šireg područja grada. Kroz radionice pjevanja, plesanja i sviranja tambura, te kroz predstavljanje sudionika na kulturno-umjetničkim manifestacijama želimo obogatiti kvalitetu života ciljane skupine. Projekt je u cijelosti financiran kroz Europski socijalni fond u sklopu Operativnog programa – Učinkoviti ljudski potencijali.

Danas vam predstavljamo Radionicu plesanja na kojoj 20 članica i članova vrijedno izrađuju autohtone tradicijske ukrase od krep papira kojima će ukrasiti kostime za nastup na “Serjojnskom fašniku” 24. veljače. Polaznici radionice su se ozbiljno i s velikim entuzijazmom primili posla.

Spoj kreativnosti, fizičke aktivnosti, druženja i zabave dobar je recept za upoznavanje sebe i drugih na razini „dodatne vrijednosti“ i kvalitetnog  „trošenja“ vremena.

(tekst: Slavko Bregović, foto: Anđelko Jurak)