Korisnici projekta IMPULS za 54+ posjetili Graz

Korisnici projekta IMPULS za 54+ koji sudjeluju u radionicama kulture čitanja 17.11.2019. posjetili su Graz. Tom prilikom upoznali su najveće znamenitosti  grada te prisustvovali izvedbi baletne predstave Cinderella (Pepeljuga). Za sve korisnike projekta bio je osiguran prijevoz, ručak te ulaznica za baletnu predstavu.

Projekt IMPULS za 54+, financira se sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, a cilj projekta je omogućiti socijalno uključivanje za minimalno 110 osoba koje su navršile 55 godina, a koji žive u geografski izoliranim i depriviranim mjestima MŽ koristeći kulturno-umjetničke aktivnosti kao impuls za aktivaciju i socijalno uključivanje u društvo.

Provedba projekta traje 17 mjeseci tijekom kojih će se organizirati više od 100 radionica iz područja kulture i umjetnosti. Provedba projekta započela je u kolovozu 2018. godine te je uspostavljena provedba radionica iz 4 područja: folklor, sviranje tambure, pjevanje i radionica kulture čitanja na 3 različite lokacije.

Nositelj projekta je Međimurska županija, a provodi ga u suradnji s projektnim partnerima: Maticom umirovljenika Međimurske županije, Kulturno-umjetničkim društvom MURA iz Murskog Središća i Knjižnicom Nikola Zrinski iz Čakovca.

Nakon odrađenog ciklusa radionica kulture čitanja koje su se odvijale na tri lokacije: u Donjem Kraljevcu,  Nedelišću i Murskom Središću korisnici projekta dobili su priliku spojiti ugodno s korisnim, međusobno se upoznati i razmijeniti stečena znanja i iskustva uživajući pritom u ljepotama Graza.

(Valentina Biševac, foto: VB)