Kontakt policajci Policijske postaje Prelog na sportskim igrama učenika Osnovne škole Donji Kraljevec u Hodošanu

Po završetku svih preventivnih aktivnosti svaki učenik i nastavnik su na dar primili reflektirajuću trakicu – privjesak, a koje su pribavljene iz sredstava Vijeća za prevenciju Međimurske županije

Dana 27. travnja 2023. godine u jutarnjim satima u Hodošanu povodom obilježavanja Dana planete Zemlje, a temeljem dobre suradnje i poziva Zaštitarsko-ekološke udruge „Prode“ Hodošan, kontakt policajci Policijske postaje Prelog, proveli su razne preventivne aktivnosti s učenicima nižih razreda Osnovne škole Donji Kraljevec.

Kontakt policajci uz korištenje vozila Mobilnog preventivnog centra policije u Ulici braće Radić u Hodošanu, uspostavili su informativni punkt policije, kojom prilikom su učenicima i razrednim nastavnicima nižih razreda škole prezentirali mnoge preventivne aktivnosti policije, a posebice preventivne projekte Policijske uprave međimurske „Zajedno do veće sigurnosti“ i nacionalnu preventivnu kampanju „Manje oružja, manje tragedija“, s posebnim naglaskom da djeca u slučaju pronalaska odbačenih minsko eksplozivnih sredstava, oružja i streljiva ista nikako ne diraju, već da o pronalasku takvih sredstava obavijeste policiju i roditelje. Kao vizualni identitet preventivnih aktivnosti prezentirane su i korištene brošure „Zajedno do veće sigurnosti“, brošure modernizirane kampanje „Manje oružja, manje tragedija“, „Biciklisti pažnja“ i drugo.

Ujedno je svim prisutnim učenicima održano kraće predavanje na temu sigurnog kretanja u prometu, gdje su djeca informirana i educirana o pravilnom kretanju u prometu u svojstvu pješaka i vozača bicikla, s posebnim osvrtom na zakonsku obvezu nošenja reflektirajuće materije i zaštitne kacige.
(tekst i foto: PU međimurska)