KINO PROJEKTOR ZA UDRUGU OLDTIMER VOZILA

U ponedjeljak 29. svibnja održana je 162. sjednica stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće. Udruzi Oldtimer vozila Selnica odobrena je zamolba za donaciju kino projektora koji će biti izloženi u Oldtimer muzeju, a u znak daljnje kvalitetne suradnje Udruga će i nadalje surađivati sa Gradom i Turističkom zajednicom Grada Mursko Središće i besplatno se uključivati u manifestacije i događaje kroz godinu, te omogućiti besplatno razgledavanje muzeja. Udruga se također obvezuje donirani exponat označiti nazivom donatora.

(rt, foto A. Jurak)

00