Javna objava rješenja o prijemu

Objavljeno je rješenje o prijemu u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku

Ministarstvo pravosuđa i uprave objavilo je rješenje o prijemu u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku, za radno mjesto administrativni tajnik.

Više na internetskim stranicama Policijske uprave međimurske, ovdje .
(PU međimurska, foto: ilustracija)