Franjo Brodar-Princ dobio račun od dvije lipe, hoće li ga teleoperater ovršiti?

Franjo Brodar dobro je poznat svima u gradu Mursko Središće, ali i šire, pod nadimkom PRINC. Naime prije sedam godina na početku pojave Muralista bio je naš „maneken“ koji je na satiričkim fotografijama komentirao zbivanja i događaje u gradu. Ovom prilikom objavljujemo samo nekoliko njih kako bi se prisjetili tih vremena.

Sada se ne radi o tome, iako bi većina čitatelja upravo to pomislila, no u pitanju je stvarost. Ovih dana dobio je od svojeg bivšeg teleoperatera račun na 0,02 lipe što se vidi na našim fotografijama.

Pošto vrijeme plaćanja još nije došlo jer je ono datirano na 14.02.2020. Franjo razmišlja gdje pronaći dvije lipe za koliko ga teleoperater tereti. Naravno da će mu ukupni iznos biti više nego stostruko veći kada plati troškove naknade i iznositi će od 3-5 kuna, ovisno gdje će platiti račun.

No, on sada postavlja pitanje što će se dogoditi ako račun ne plati? Hoće li ga moćna kompanija možda ovršiti?

U Hrvatskoj je sve moguće pa su se takve stvari već događale, a Princ će odgovor na svoje pitanje dobiti, ako račun ne plati.

(R. Tomanić, foto: Anđelko Jurak)