Donacija prijenosnog računala Grada Preloga PP Prelog

Povodom Dana grada Preloga predstavnici Grada Preloga i Vijeća za prevenciju Grada Preloga svečano donirali prijenosno računalo

U  ponedjeljak, 6. prosinca 2021. godine u prostorijama Grada Preloga, povodom obilježavanja Dana grada, predstavnici Grada Preloga i Vijeća za prevenciju Grada Preloga svečano su Policijskoj postaji Prelog donirali prijenosno računalo.

Želeći pomoći i poboljšati rad Policijske postaje Prelog prijenosno računalo uručili su s ciljem unaprjeđenja rada kontakt policije, a prije svega, za preventivne aktivnosti. Kontakt policajcu Spomenku Gojseku, donaciju je predao saborski zastupnik i gradonačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek, a nazočili su i predstavnici Grada Preloga te načelnik Policijske uprave međimurske Ivan Sokač i Zdravko Kolarić, načelnik Policijske postaje Prelog.

Policija u zajednici kojoj je primarna zadaća prevencija kriminaliteta, važan je čimbenik u policijskom djelovanju koji promovira partnerstvo između zajednice, državnog aparata, nevladinog sektora i policije. Uspješni i dugoročni rezultati u prevenciji kriminaliteta ostvaruju se koordiniranim i aktivnim uključivanjem svih dionika koji se bave različitim vidovima prevencije i suzbijanja svih oblika kažnjivih ponašanja.

Policija kao javni servis građana posebnu pozornost posvećuje provedbi različitih preventivnih projekata, programa i akcija, po čemu Policijska uprava međimurska prema ostvarenim aktivnostima i inovativnosti, slovi kao jedna od uspješnijih policijskih uprava u Republici Hrvatskoj.

U kreiranju preventivnih aktivnosti koje doprinose unapređenju sigurnosti u zajednici, važno je naglasiti uspješnu partnersku suradnju s Vijećima za prevenciju koja djeluju na području Međimurske županije, a koja pružaju svesrdnu podršku u realizaciji aktivnosti.
(PU međimurska)