Svjetski dan bolesnika proglasio papa Ivan Pavao II

Još od 1992. godine odlukom tadašnjeg pape Ivana Pavla II svake godine 11. veljače obilježava se Svjetski dan bolesnika. Cilj obilježavanja ovoga dana je svraćanje pozornosti na bolesnike i na njihove probleme te na solidarnost sa njima. Osim prisjećanja, svrha je i ovog dana zahvala liječnicima, medicinskim sestrama i ostalom osoblju koje svakodnevno radi s njima. Život je Božji dar, a humanost prema potrebitima treba biti dio svake osobe bez obzira bila ona u medicinskoj struci ili ne.

Ovim putem podsjećamo na činove dobrih djela, širenje dobrote, davanje potrebitima i bolesnima. Takva su djela ono što nas čini ljudima, a na kraju i osobama. Takva djela razlikuju nas od drugih živih bića.

Sveta Majka Tereza govorila je da „jedino mjerilo za djelovanje treba biti besplatna ljubav prema svima neovisno o jeziku, kulturi, etničkoj pripadnosti ili religiji.“ Kada se jednom nađemo na kraju svojeg životnog puta jedino pitanje koje će nam biti važno jest to koliko su nas ljudi poštovali i cijenili, biti će nam bitno kakva smo osoba bili, a to će ovisiti koliko smo dobra, osmijeha, sreće i ljubavi nekome dali. Bilo što osim toga – neće biti bitno.

(Martina Šoltić, foto: ilustracija)