“Coolijada“ protekla bez incidenata

Tijekom kulturno-zabavne manifestacija “Dani maturanata – Coolijada 2019.“, nisu evidentirana kažnjiva ponašanja maturanata

S posebnim zadovoljstvo ističemo kako tijekom ovogodišnje, 16-te kulturno-zabavne manifestacije “Dani maturanata – Coolijada 2019.“, nisu evidentirana kažnjiva ponašanja maturanata.

U sklopu ovog preventivnog projekta, koji se u proteklih šest dana (17. do 22. svibnja 2019.) održavao na području naše Županije, uglavnom na području grada Čakovca, međimurska policija poduzimala je niz preventivni aktivnosti u cilju sprečavanja svih oblika kažnjivih ponašanja. Prvenstveno na sprečavanju narušavanja javnog reda i mira, prevencije kaznenih djela, ali i sigurnosti cestovnog prometa. Sve te aktivnost bile su usmjerene na podizanje opće razine sigurnosti tijekom “Coolijade“. Upravo taj projekt, sada već davne 2004. godine, inicirala je i pokrenula Policijska uprava međimurska kako bi sa sigurnosnog aspekta osigurala završnu svečanost svih međimurskih maturanata.

Svake godine, kroz obilaske završnih razreda svih srednjih škola (maturanata i njihovih roditelja) policijski službenici prezentirali su i zahtijevali pozitivno ponašanje te upozoravali na moguće posljedice neželjenog ponašanja. Sustav natjecanja i nagrađivanja maturanata i njihovih razreda, nudi izbor općeprihvatljivog ponašanja za koje su tijekom završne svečanosti, i nagrađeni. Podsjećamo da je osnovni kriterij za izbor najboljeg razreda i najboljih maturanata, upravo pozitivno ponašanje za vrijeme trajanja njihovih dana.

Sve te preventivne aktivnosti rezultirale su uspješnim završetkom još jedne završne svečanosti, “Coolijade 2019.“.

Zahvaljujemo svim međimurskim srednjim školama na suradnji, posebno ovogodišnjem organizatoru Tehničkoj školi Čakovec. Ujedno, zahvalu upućujemo Međimurskoj županiji te Gradovima Čakovcu, Prelogu i Murskom Središću na ukazanom povjerenju i osiguranju uvjeta za provedbu ovogodišnje “Coolijade“, kao i svim predstavnicima medijima na njenoj pozitivnoj promociji.

 

(PU međimurska, foto: ilustracija)