Završnica kupa Međimurja u ribolovu

U nedjelju 02. 05. 2021. godine na staroj Muri u  Žabniku održana je završnica kupa Međimurja za kategorije Juniorki, Juniora, Seniorki i Seniora. Domaćin natjecanja bio je SRD „ČIKOV“ iz Svetog Martina na Muri a organizator Ribolovni savez Međimurja.

Rezultati u kategoriji JUNIORKI

Najbolja u Sektoru A: 1. Adriana Komorski DRAVA D. Mihaljevec, 2. Ivana Pozderec KLEN S. Marija, 3.  Katarina Rojko GLAVATICA Prelog…

S lijeva: Ivana Pozderec, Adriana Komorski, Katarina Rojko

Najbolja u Sektoru B: Simona Vlašić KLEN S. Marija, 2. Karla Novak GLAVATICA Prelog, 3. Nina Horvat DRAVA D. Mihaljevec…

Najbolja u Sektoru C: 1. Sara Pokrivač GLAVATICA Prelog, 2. Sara Bogdan KLEN S. Marija, 3. Stela Horvat DRAVA D. Mihaljevec…

Ekipno najbolje juniorke su: 1. KLEN S. Marija, 2. GLAVTICA Prelog, 3. DRAVA D. Mihaljevec

Sektorski i ekipni pobjednici u kategoriji Juniorki

Rezultati u kategoriji JUNIORA:

Ekipno najbolji je: 1. TSH MATCHFISHING Čakovec, 2. KLEN S. Marija …

Rezultati u kategoriji JUNIORA:

Ekipno najbolji je: 1. TSH MATCHFISHING Čakovec, 2. KLEN S. Marija …

Rezultati u kategoriji SENIORKI

Ekipno najbolje su bile seniorke: 1. DRAVA D. Mihaljevec, 2. KLEN S. Marija …

Ekipa seniorki sa svojim kapetanima

Rezultati u kategoriji SENIORA

Najbolji u Sektoru A: 1.Ivica Vidović ŠARAN Podturen, 2. Zvjezdan Mađarić MURA M. Središće, 3. David Zvonarek OSTRIŽ Cirkovljan …

S lijeva: Zvjezdan Mađarić, Ivica Vidović, David Zvonarek

Najbolji u Sektoru B: 1. Mihael Pongrac KLEN S. Marija, 2. Goran Lipić GLAVATICA Prelog, 3. Matija Habijan ŽUŽIČKA Kotoriba …

S lijeva: Goran Lipić, Stjepan Pongrac, Matija Habijan

Najbolji u Sektoru C: 1. Ivica Jakupak SOM Kotoriba,2. Alan Perko TSH MF. Čakovec, 3. Igor Mihalac KLEN S. Marija …

Najbolji ekipno bili su: 1. KLEN S. Marija, TSH MF. Čakovec, 3. MURA M. Središće…

S lijeva: Ivica Vugrinec, Stjepan Pongrac, Davor Kolmanić