Zaključci Izvršnog i Nadzornog odbora NK Međimurje Čakovec