Teren s umjetnom travom i u Prelogu

Međimurski nogometni savez prijavio je kandidaturu za izgradnju nogometnog terena s umjetnom podlogom u Prelogu. Komisija za infrastrukturu Međimurskog nogometnog saveza razmotrila je sve opcije na području Međimurja i donijela zaključak da je najbolja opcija za kandidaturu upravo grad Prelog. Kako HNS financira samu podlogu umjetne trave i polaganje iste, za prijavu je potrebno osigurati potrebne dozvole i izvedbu pripremnih radova.

Grad Prelog predvidio je sredstva za pripremne radove u proračunu, te ima potrebnu dokumentaciju.

Obzirom na već odrađene sastanke rukovodstva Međimurskog nogometnog saveza s predsjednikom HNS-a, g. Kustićem, vrlo je izgledno da će doći do realizacije ovog projekta.

HNS će kontinuirano sufinancirati izgradnju ovakvih terena, pa će se u narednom razdoblju potaknuti osiguravanje potrebnih preduvjeta i u drugim sredinama, kako bi se mogle prijaviti i druge lokacije na području Međimurja.

Međimurski nogometni savez