Streljački turnir „Selnica 2022“ u nedjelju 4. rujna

U nedjelju 4. rujna u Društvenom domu Donji Koncovčak održati će se streljački turnir. Više o tome na plakutu u prilogu.