Sportske udruge s područja grada započele s korištenjem sportske dvorane Mursko Središće – donosimo raspored

Nakon što je Stožer civilne zaštite Međimurske županije dao preporuku za korištenje školskih sportskih dvorana od strane sportskih udruga, Grad Mursko Središće održao je sastanak sa sportskim udrugama kako bi ih upoznao s preporukama za treninge/pripremne utakmice u zatvorenim športskim objektima. Prema preporuci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo nakon svakog treninga dezinficirat će se svi dijelovi športskog objekta koji će koristiti udruge, izuzev svlačionica i tuševa koji se prema preporuci Stožera Međimurske županije i HZJZ-a ne bi smjeli koristiti.

Na 4 punka u sportskoj dvorani postavljena su dezinfekcijska sredstva. Opremu i rekvizite koje koriste udruge će one same dezinficirati. Udruge su također dužne voditi evidenciju svih prisutnih tijekom treninga; od trenera, voditelja, sportaša, korisnika, asistenta i eventualno ostalih uključenih osoba potrebnih za odvijanje aktivnosti.

S obzirom na to da se dezinfekcija obavlja prije prvog treninga, između svakog treninga i nakon zadnjeg treninga broj termina korištenja dvorane se izuzetno smanjio. Nakon što su stvoreni svi preduvjeti za korištenje dvorane i nakon  usuglašavanja termina s udrugama sportska dvorana se od srijede 30. rujna počela koristiti za treninge i pripremne utakmice.

(GMS, foto: Tin Tomanić)