SPORTSKA DVORANA “KOD DVA BOJANA” !

Grad Mursko Središće obavještava sportske klubove i sportske udruge s područja Grada Mursko Središće da najkasnije do 09.09.2013. godine trebaju podnijeti zahtjev za korištenje sportske dvorane.
Unificirani službeni zahtjevi se mogu preuzeti i ispunjeni te ovjereni pečatom kluba ili udruge predati kod g. Bračko Bojana ili g. Kutnjak Bojana, djelatnika Gradske uprave – sportske dvorane, ili na internet stanici Grada Mursko Središće – www.mursko-sredisce.hr
Prednost kod određivanja termina imati će sportski klubovi s područja Grada Mursko Središće, klubovi dvoranskih sportova, klubovi koji dvoranu koriste tijekom cijele jesensko-zimske sezone, klubovi koji rade sa dječjim uzrastima te već dugogodišnji korisnici sportske dvorane.
Klubovi i udruge koji u navedenom roku ne podnesu zahtjev za korištenje sportske dvorane gube pravo na naknadno korištenje dvorane. Također obavještavamo klubove da se trebaju strogo pridržavati kućnog reda koji je objavljen na oglasnoj ploči dvorane i internet stranici Grada, a naročito članka 15. – „korisnicima koji se neće pridržavati ovog kućnog reda biti će uskraćeno pravo korištenja sportske dvorane“. Raspored korištenja sportske dvorane biti će izvješen na oglasnoj ploči sportske dvorane i oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, te na gradskoj web stranici, najkasnije do 23.09.2013. godine.