Ribolovna liga Mastera i Veterana te završnica II međimurske lige

U subotu 11. 09. 2021. godine u Žabniku na stazi u Staroj Muri održano je natjecanje Međimurske ribolovne lige 4. kolo u kategoriji Mastera i Veterana. Tajnik natjecanja bio je Božidar Strahija a Vrhovni sudac Marijan Mutak dok su dužnost sektorskih sudaca obnašali Stjepan Lisjak i Stjepan Matjačić.

Kategorija MASTERA

Najbolji u sektoru A: 1. Marijan Halić LINJAK Ivanovec, 2. Rajmond Pokrivač GLAVATICA Prelog, 3. Drago Filipašić SOM Kotoriba ….

Najbolji u sektoru B: 1. Nenad Nađ LINJAK Palovec, 2. Darko Oreški KARAS Peklenica, 3. Dragutin Čeh  INTRELAND Čakovec …

Kategorija VETERANA

Najbolji u sektoru A:1. Josip Mikluška GLAVATICA Prelog, 2. Mensur Rošić MURA M. Središće, 3. Ivan Međimurec TSH Čakovec ….

Najbolji u sektoru B: 1. Mladen Kovač GLAVATICA Prelog, 2. Branko Ivanović SMUĐ Goričan, 3. Marinko Opricović OSTRIŽ Novakovec …

Nedjelja 12. 09. 2021. godine II Međimurska ribolovna liga, 6. Kolo. Natjecanje se održalo na Kanalu Sveta Marija a domaćin natjecanja bila je  SRD „DRAVA“ Donji Mihaljevec. Tajnik natjecanja bio je Miroslav Mikulčić a Vrhovni sudac Josip Varga dok su sektorski suci bili Antun Kedmenec i Denis Špilak.

Najbolji u sektoru A: 1. Luka Horvat ŽUŽIČKA Kotoriba, 2. Adriana Komorski DRVA D. Mihaljevec, 3. Davor Kolmanić TSH Čakovec…

Najbolji u sektoru B: 1. Darko Stnčin OSTRIŽ Cirkovljan, 2. Matija Habijan ŽUŽIČKA Kotoriba, 3. Miroslav Hrvat DRAVA 1 D. Mihaljevec …

Najbolji u sektoru C: 1. Sara Strbad DRAVA 2 D. Mihaljevec, 2. Fran Šipek KLEN S. Marija, 3. Patrik Horvat ŽUŽIČKA Kotoriba …

Ekipno najbolji:1. ŽUŽIČKA Kotoriba, 2. OSTRIŽ Cirkovljan, 3. DRAVA 2 D. Mihaljevec …

Nakon održanih 6 kola II Međimurske lige najbolji POJEDINAC je :1. Luka Horvat ŽUŽIČKA Kotoriba, 2. Matija Habijan ŽUŽIČKA Kotoriba, 3. David Zvonarek OSTRIŽ Cirkovljan …

Nakon održanih 6 kola II Međimurske lige najbolja EKIPA je:  1. ŽUŽIČKA Kotoriba, 2. OSTRIŽ Cirkvljan, 3. DRAVA 2 Donji Mihaljevec ….

Sara Strbad-pobjednica staze

Miroslav Mikulčić