RIBOLOV: Održano II. kolo međimurskih županijskih ribolovnih liga

U nedjelju 13. 06. održana  su natjecanja  II kola  u Međimurskim ribolovnim ligama.

I. Međimurska liga održana je na „Kontošu ili ti ga Međimurskom Wembliju“ u Palovcu.

Pobjednik sektora A: 1. Tomica Barić ČRNEC D. Hraščan, 2. Aleksandar Jug AMUR Nedelišće, 3. Ranko Kovač TSH Čakovec …

Pobjednik sektora B: 1. Marijan Haalić LINJAK Ivanovec, 2. Mario Fundak KLEN S. Marija, 3. Filip Sklrpić LINJAK Palovec…

Pobjednik sektora C: 1. Željko Potarić GLAVATICA Prelog, 2. Marko Jagec LINJAK Ivanovec, 3. Boris Klarić ČIKOV S. Martin na Muri …

Ekipno: 1. ČRNEC D. Hraščan, 2. LINJAK Ivanovec, 3. TSH Čakovec …

II Međimurska liga  Istok natjecala se Svetom Križu na ribnjaku „Michigen“.

Pobjednik sektora A: 1. David Zvonarek OSTIRŽ Cirkovljan, 2. Miroslav Horvat DRAVA 1 D. Mihaljevec, 3. Mladen Trupković ČAKOVEC 2 Čakoevc …

Pobjednik sektora B: 1. Patrik Horvat ŽUŽIČKA Kotoriba, 2. Lidija Orač KLEN S. Marija, 3. SaraStrbad DRAVA 2 D. Mihaljevec …

Pobjednik sektora C: 1. Željko Sokač DRAVA 2 D. Mihaljevec, 2. Matija Habijan ŽUŽIČKA Kotoriba, 3. Ivan Gudlin SMUĐ Goričan …

Ekipno: 1.  ŽUŽIČKA Kotoriba, 2. DRAVA 1 D. Mihaljevec, 3. DRAVA 2 D. Mihaljevec

II Međimurska liga  Zapad natjecala se na ribnjaku u Turčišću.

Pobjednik sektora A: 1. Zlatko Mučić MURA Dekanovec, 2. Danijel Novak RIBICA Turčišće, 3. Jan Zrna ŠARAN Palinovec …

Pobjednik sektora B: 1. Lovro Vidović ŠARAN Podturen, 2. Dragutin Čeh INTERLAND ČAKOVEC Čakovec, 3. Josip Zrna ŠARAN Palinovec …

Pobjednik sektora C: 1. Josip Čeki ŠARAN Podturen, 2. Marko Čanadi ŠARAN PALINOVEC, 3. Branko Vlah RIBICA TURČIŠĆE …

Ekipno: 1.  ŠARAN Palinovec, 2. RIBICA Turčišće, 3. ŠARAN Podturen …

(Miroslav Mikulčić)