RASPORED KORIŠTENJA SPORTSKE DVORANE U MURSKOM SREDIŠĆU

Na 59. sjednici kolegija gradonačelnika održanoj danas 22.09.2014. određen je raspored korištenja sportske dvorane za 2014. i 2015. godinu.