PROLJETNI RADOVI U VRTU I VINOGRADU PREKINULI ŠETNJE

         Obavještavamo šetače da prema planu Programa rada trenutno prekidamo s organiziranim šetnjama ponedjeljkom. Zahvaljujemo svima koji su se bez obzira na snijeg, kišu i vjetar odazivali na večernje  šetnje te se broj šetača  uvijek kretao od 20-30. Nadamo se da smo se u toku ova tri mjeseca uz šetnju lijepo družili i razbili  monotoniju dugih zimskih dana. Stiglo nam je lijepo vrijeme i neke nove obveze; košnja trave, rad u vrtu i vinogradu  što bi mogli navesti kao jedan od razloga za trenutno ukidanje organiziranih šetnji. Bez obzira na sve to nemojte prestati šetati , šećite individualno, a na jesen se opet vidimo na organiziranim šetnjama.

 

 

                                                                                                Tajnica Udruge:

 

                                                                                                    Anica Varga