Pola milijuna kuna za razvoj cikloturizma u Međimurju

Na temelju Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine, Ministarstvo turizma odobrilo je Međimurskoj županiji sufinanciranje projekta razvoja cikloturizma u iznosu od 500 000 kuna. Upravo je projekt Međimurske županije „Unaprjeđenje cikloturističke mreže Cyclistwelcome Međimurje“ s najvećim pojedinačnim iznosom sufinanciranja, a Ugovor su potpisali ministar turizma Gari Capelli i župan Međimurske županije Matija Posavec.

Cilj projekta je poboljšati kvalitetu i umreženost javne biciklističke infrastrukture kroz izgradnju nove i unaprjeđivanju postojećih usluga za cikloturiste kroz dostupnost turističkih atrakcija i bolju prometnu signalizaciju. Tako će se kroz projekt trasirati i retrasirati postojeće biciklističke rute diljem Međimurja, izabrate nove najoptimalnije trase, unijeti na digitalnu kartografsku podlogu, izraditi noseći stupovi i putokazni znakovi, izraditi info panoi sa opisom ruta i podacima na niz mikrolokacija, te montirati čak 9 bike servisnih stanica za popravak bicikala. Također, projekt obuhvaća i izradu i programiranje ruta za primjenu na digitalnim sustavima, aplikacije za pametne telefone i web stranice.

Voditelj turističke zajednice Međimurja Rudi Grula naglasio je, prilikom potpisa Ugovora, kako se Međimurje kontinuirano razvija kao dio cikloturističke mreže, a upravo je uz zdravstveni i enogastro turizam, cikloturizam strateški turistički proizvod utvrđen Masterplanom razvoja turizma Međimurja do 2020.godine.

Predsjednik turističke zajednice Matija Posavec istaknuo je kako je cilj pozicionirati Međimurje kao destinaciju za aktivni odmor s vrhunskim uvjetima za cikloturizam. „Jedino kontinuiranim ulaganjem u nove turističke proizvode, osmišljavanjem novih sadržaja i pametnom strategijom možemo i držati poziciju vodeće kontinentalne županije u turizmu“.

UO za poslove župana

Morana Kiš