Počela natjecateljska ribolovna sezona

Nakon što se 2019. godine održala pojedinačna Feeder liga, 2020. godine održano je ekipno natjecanje s 11. Ekipa. Ove godine po prvi puta u svojoj povijesti  Međimurski ribolovni savez organizirao je dvije Međimurske Feeder lige, ISTOK i ZAPAD.

Međimurska Feeder liga ISTOK sastavljena je od osam ribolovnih društava: „DRAVA“ D. Mihaljevec, „GLAVATICA“ Prelog, „KLEN 1“ S. Marija, „KLEN 2“ S. Marija, „SOM“ Kotoriba“, „ŠTUKA“ D. Dubrava, „TRNAVA“ Hodošan, „LINJAK“ Palovec.

U Međimurskoj Feeder liga ZAPAD natječe se sedam ribolovnih društava:  „OSTRIŽ“ Novakovec, „INTERLAND“ Čakovec, „MURA“ M. Središće, „TSH“ Čakovec, „ČIKOV“  S. Martin na Muri, „ČRNEC“ Donji Hraščan, „KARAS“ Peklenica.

Luka Pozderec sa svojim ulovom

Rezultati 1. kola Međimurske Feeder lige ZAPAD sektora A: 1. Darijo Horvat „TSH“ Čakovec, 2. Ivan Blažon „OSTRIŽ“ Novakovec, 3. Ivan Jurčec „ČRNEC“D. Hraščan

Pobjednici sektora A s lijeva: Ivan Blažon, Darijo Horvat, Ivan Jurčec

Rezultati SEKTORA B: 1. Petar Selinger „TSH“ Čakovec, 2. Matija Stojko „ČILOV“ S. Martin na Muri, 3. Mario Radiković „INTERLAND“ Čakovec

Pobjednici sektora B s lijeva: Matija Sinko, Petar Selinger, Marijo Radiković

Rezultati SEKTORA C: 1. Josip Orehov „OSTRIŽ“ Novakovec, 2. Karlo Hranjec „ČRNEC“ D. Hraščan, 3. Marcel Kos „KARAS“ Peklenica

Pobjednici sektora C s lijeva: Karlo Hranjec, Josip Orehov, Marcel Kos

Ekipno najbolji: 1. „TSH“ Čakovec, 2. „OSTRIŽ“ Novakovec, 3. „ČIKOV“ S. martin na Muri

Ekipni pobjednici Međimurske Feeder lige ZAPAD

Rezultati 1. kola Međimurske Feeder lige ISTOK sektora A: 1. Luka Pozderec „KLEN“ S. Marija, 2. Damin Novak „LINJAK“ PALOVEC, 3. Ivica Ferenčak „DRAVA“ D. Mihaljevec

Ekipa „KLENA“ s lijeva: Stjepan Pongrac, Luka Pozderec, Mihael Pongrac, Kristijan Pozderec

Rezultati SEKTORA B: 1. Dinko Vidović „LINJAK“ Palovec, 2. Mihael Pongrac „KLEN“ S. Marija, 3. Marko Seličanec „SOM“ Kotoriba

Rezultati SEKTORA C: 1. Darko Rusak „ŠTUKA“ D. Dubrava, 2. Rajko Sabolić „GLAVATICA“ Prelog,  3. Goran Jeđut „LINJAK“ Palovec

Ekipno najbolji: 1. „LINJAK“ Palovec, 2. „KLEN“ S. Marija, 3. „SOM“ Kotoriba

Ekipni pobjednici ekipa „LINJAKA“ Palovec s lijeva: Damin Novak, Dinko Vidović, Goran Jeđut

Dinko Vidović sa svojim ulovom

(Miroslav Mikulčić)