Održana natjecanja SSRDMŽ u sve tri lige u ribolovu udicom na plovak

Ekipe u I. Međimurskoj ligi, II. Međimurskoj ligi – Istok i II. Međimurskoj ligi Zapad u ribolovu udicom na plovak su 09.07. 2023. u nedjelju odmjerile snage te su postignuti slijedeći rezultati:

 1. kolo I. Međimurske lige je održano na Kanalu HE Donja Dubrava, a domaćin je bio Smuđ Draškovec.

Postignuti rezultati 4. kola:

Ekipno:

 1. Črnec, Donji Hraščan, 2. Amur, Nedelišće, 3. Linjak, Palovec

Sektor A:

 1. Karlo Strbad, SOM, Kotoriba, 2. Nenad Jesenović, ČRNEC, Donji Hrašćan, 3. Dinko Golubić, KLEN, Sveta Marija

Sektor B:

 1. Mario Srpak, AMUR, Nedelišće, 2. Davor Ružić, LINJAK, Ivanovec, 3. Tomica Barić ČRNEC, Donji Hrašćan

Sektor C:

 1. Miroslav Novak, SMUĐ, Draškovec, 2. Nenad Nađ, LINJAK, Palovec, 3. Damir Zrna ČRNEC, Donji Hrašćan

Poredak na polovici lige: 1. KLEN, Sveta Marija, 2. ČRNEC, Donji Hrašćan, 3. AMUR, Nedelišće, 4. TSH Sensas Matchfishing Čakovec, 5. LINJAK, Palovec, 6. SOM, Kotoriba, 7. SMUĐ, Draškovec , 8. LINJAK,  Ivanovec, 9. ŽUŽIČKA, Kotoriba, ŠARAN, Palinovec.

Pojedinačni plasman nakon četiri kola:

 1. Mario Fundak, KLEN, Sv.Marija, 2. Luka Pozderec, KLEN, Sv.Marija, 3. Tomica Barić, ČRNEC, D.Hrašćan

Na kraju lige dvije najslabije plasirane ekipe ispadaju u II. Ligu.

Nešto uzvodnije na stazi Kanal HE Sveta Marija održano je kolo  II. Međimurske lige Istok. Domaćin natjecanja je bila je Drava, Donji Mihaljevec.

Postignuti  rezultati 3. kola II. Međimurske lige Istok

Ekipno:

 1. Som Kotoriba, 2. Žužička Kotoriba, 3. Sunčanica Pribislavec

Pojedinačno:

Sektor A:

 1. Juričan Zoran , SUNČANICA Pribislavec, 2. Židov Tihomir, GLAVATICA Futura Sensas Prelog, 3. Strbad Stjepan, SOM Kotorba

Sektor B:

 1. Zvošec Krešimir, ŽUŽIČKA Kotoriba, 2. Horvat Dragutin, SOM Kotorba, 3. Pongrac Predrag, DRAVA Donji Mihaljevec

Sektor C:

 1. Rodek Lovro, SOM Kotorba, 2. Šipek Fran, KLEN Sveta Marija, 3. Škoda Marko, ŽUŽIČKA Kotoriba

Nakon tri kola vodi ekipa Soma iz Kotoribe, druga je GLAVATICA Futtura Sensas Prelog, a treći  Smuđ Goričan

Pojedinačni plasman nakon tri kola:

 1. Čonkaš Dragan, GLAVATICA Futtura Sensas Prelog, 2. Rodek Lovro, SOM Kotoriba, 3. Zvošec Krešimir, ŽUŽIČKA Kotoriba

II Međimurska liga Zapad je natjecanje nastavila trećim kolom opet na Šljunčari Quadro u Miklavcu, a domaćin je ovaj put bio Verk Križovec.

Postignuti  rezultati 3. kola II. Međimurske lige Zapad

Ekipno:

 1. ČAKOVEC 1 Interland, Čakovec , 2. VERK Križovec, 3. TSH Sensas Matchfishing Čakovec

Pojedinačno:

Sektor A:

 1. Damir Vrančić, Verk Križovec, 2. Stjepan Klobučarić, Čakovec 1 Interland, 3. Međimorec Ivan, TSH Matchfishing Čakovec

Sektor B:

 1. Josip Čeki, Šaran Podturen, 2. Dragutin Čeh, Čakovec 1 Interland, 3. Miljenko Bočkor, Stara Mura Miklavec

Sektor C:

1 Marijan Lisjak, Zlatna udica Krištanovec, 2. Lovro Vidović, Šaran Podturen, 3. Stanko Toplek, Čakovec 1 Interland

Nakon tri održana kola i dalje je u vodstvu TSH Sensas Matchfishing ČK, drugi je Šaran Podturen, a treća Zlatna udica Krištanovec.

Pojedinačno je također i dalje u vodstvu Miljenko Perko – TSH Sensas Matchfishing ČK, na drugom mjestu je Dragutin Čeh – Čakovec 1 Interland i na trećem Damir Vrančić, Verk Kižovec.

Kompletne rezultate svih liga i kupova u organizaciji SSRDMŽ možete pogledati na stranici Saveza: https://ssrd.hr/index.php/2023/07/11/medimurske-lige-i-kupovi-2023-rezultati/

Ivica Jakupak