Održan sastanak Upravnog odbora Međimurskog ribolovnog saveza

Uz strogo pridržavanje svih epidemioloških mjera  u petak 20. 11. 2020. održan je upravni odbor Međimurskog ribolovnog saveza. Tom prilikom obrađeno je 6. točaka dnevnog reda i sve točke dnevnog reda su jednoglasno prihvaćene. Prva točka  odnosila se na prodaju ribolovnih dozvola i članskih karata za 2020. godinu. Iz priloženog je utvrđeno da je prodaja ribolovnih dozvola  i članskih karata u laganom porastu u odnosu na prethodnu godinu. Druga točka odnosila se na određivanje visine članarina i cijena ribolovnih dozvola za 2021. godinu.

DOZVOLACIJENAČLANARINAUKUPNO
Godišnja seniori i IDR100,00400,00500,00
Godišnja žene i juniori100,00200,00300,00
Dnevna20,0080,00100,00
Trodnevna50,00150,00200,00
Sedmodnevna70,00330,00400,00
Dnevna-salmonidna voda20,00130,00150,00
Trodnevna- salmonidna voda50,00250,00300,00
Sedmodnevna- salmonidna voda70,00430,00500,00
Reciprocitet300,00300,00
Podupirajući član100,00100,00
Članarina kadeti50,0050,00

Cijena članarina i dozvola za 2021. godinu

Treća točka-zamjena ribolovnih uvjerenja. U osam Međimurskih centara u kojima se vršila zamjena ukupno je obrađeno-zamijenjeno 2500. ribolovnih uvjerenja.  S obzirom da nisu bili svi ribići  u mogućnosti  napravit zamjenu ribolovnih uvjerenja, Međimurski ribolovni savez odlučio se na kupnju 35. tableta. Svako ribolovno društvo će zadužit jedan tablet na kojem će biti instalirana aplikacija HŠRS-a s pomoću koje se provodi  zamjena ribolovnih uvjerenja. Stručno osposobljene osobe Međimurskog ribolovnog saveza  će svatko društvo educirati o radu s tabletom i aplikacijom . Napomena: Iduće kalendarske godine neće se moći vršit kupovina  godišnje ribolovne karte bez zamijenjenog ribolovnog uvjerenja. Isti tableti će se koristiti  i za kupovinu ribolovnih dozvola u 2021. godini a  o čemu će društva dobiti naputak čim ministarstvo izradi aplikaciju.

Škola trenera– prilika koju smo čekali desetljećima polako ali sigurno „ulazi u samo finale“. Međimurski ribolovni savez u suradnji  s Hšrs-om uspio je ublažit kriterije koje je u početku propisao Fakultet za odgoj i obrazovanje iz Osijeka. Ono najvažnije je, da se bude sva nastava izvodila on line te će se dozvolit upis sa trogodišnjim srednjim zanimanjem-školom. Savez će iz redovne djelatnosti sufinancirati školovanje trenera-jedne osobe iz matičnog društva sa 50%  cijene školarine. Sa svakim kandidatom će se potpisat ugovor gdje će se kandidat obvezati  na minimalno 5. godina rada kao trener.  Informaciju o kandidatima ribolovna društva moraju u Savez dostaviti zaključno sa 25.11. 2020. godine.

Ribolovna voda MIČIGEN na korištenje i održavanje dodjeljuje se ribolovnom društvu Tvornica stočne hrane Čakovec.

Napravljena je reorganizacija ribočuvarske službe u smislu racionalizacije i veće mobilnosti ribočuvara.  Plodovi takve reorganizacije vidljivi  i opipljivi su u obliku 10. oduzetih mreža ukupne dužine veće od 500 metara, 30. komada leca-cugi i 2. vrše.

Tajnik SSRD MŽ: Darko Oreški

Predsjednik SSRD MŽ: Zoran Pfeifer

Dopredsjednik SSRD MŽ: Miroslav Mikulčić

(tekst: Miroslav Mikulčić)