NK HAJDUK IZ ŠTRUKOVCA ODRŽAO GODIŠNJU SKUPŠTINU

NK «HAJDUK»

ŠTRUKOVEC

 SKUPŠTINA NK «HAJDUK» ŠTRUKOVEC,

SUBOTA 02.01.2016. GODINE

Otvaranje Skupštine – pozdravni govor predsjednika

Biranje radnog predsjedništva – predsjednik i 2 člana

Imenovanje zapisničara

Imenovanje dva ovjerovitelja zapisnika

DNEVNI RED:

 1. 1. Izvješće predsjednika o radu nogometnog kluba u 2015.godini i usvajanje.
 • predsjednik nogometnog kluba
 • blagajnik nogometnog kluba
 1. 2. Financijsko izvješće o poslovanju NK Hajduk –  Štrukovec u 2015.godini i usvajanje
 1. 3. Izvješće trenera seniora, izvješće trenera pionira NK Hajduk –  Štrukovec za 2015.godinu i usvajanje.
 • trener seniora Dominik Horvat,
 • trener pionira Karlo Šardi,
 1. 4. Ciljevi, plan i program rada NK Hajduk – Štrukovec za 2016.godinu
 • predsjednik nogometnog kluba
 1. 5. Organizacija i održavanje «Hajdukova noć»
 2. 6. Ostala pitanja i prijedlozi

Štrukovec, 02.01.2016.

NK HAJDUK  ŠTRUKOVEC

Predsjednik Stjepan Jurović

IMG_1729

 

ZAPISNIK  SA REDOVNE  SKUPŠTINE  NK „HAJDUK“ ŠTRUKOVEC

02.01.2016.g. početak 16 sati

Predsjednik kluba pozdravnim govorom otvorio je izbornu skupštinu NK“HAJDUK“ Štrukovec, te predložio radno predsjedništvo za ovu izbornu skupštinu:

Za predsjednika radnog predsjedništva predložen: Dragutin Debelec

Za članove radnog predsjedništva predloženi:        Dominik Hrženjak

Mihael Mađarić

Predloženo radno predsjedništvo jednoglasno prihvačeno.

Za zapisničara predložen i prihvačen Stjepan Debelec

Predsjednik radnog predsjedništva predložio dva ovjerovitelja zapisnika sa ove  skupštine:

Predloženi i izabrani: Hrženjak Lovro

Debelec Goran

Konstatira se da je izbornoj skupštini prisutno 40 članova i simpatizera NK“HAJDUK “ Štrukovec

AD 1. Predsjednik kluba g. Stjepan Jurović podnio izvješće o radu kluba za 2015. g,

koje je jednoglasno usvojeno.

AD 2Blagajnik kluba Marko Debelec podnio financijsko izvješće za 2015.g, koje je jednoglasno prihvaćeno.

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.

AD 3. Treneri podnijeli izvješća o sportskim rezultatima u 2015.g.

AD4.Predsjednik kluba u kratkim crtama iznio plan i program  rada,te  sportske ciljeve u 2016. G.isti je jednoglasno prihvačen.

AD5.Potvrđeno održavanje tradicionalne „HAJDUKOVE NOĆI „u veljači 13.02.2016. , te su pozvani simpatizeri i članovi kluba da se uključe u organizaciju i pripremu  iste.

AD6.Naglasak na radu sa mlađim uzrastima

DOVRŠENO  U  Štrukovcu, 02.01.2016. u 17 sati. i 30 minuta.

Zapisničar:  Stjepan Debelec             Predsjednik NK“HAJDUK“Štrukovec

Stjepan Jurović

ovjerovitelji zapisnika: Hrženjak Lovro
Debelec Goran

IMG_3810

NK “HAJDUK – VINDIJA”
ŠTRUKOVEC
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2015.GODINU
A) PRIHODI:
1. PRODAJA ULAZNICA 20.260,00
2. PRODAJA PIĆA I GRICKALICA 72.445,00
3. SPONZORSTVO “VINDIJA” VARAŽDIN ZA 2015.GODINU 25.242,76
4. DOTACIJA GRADA MURSKO SREDIŠĆE 19.000,00
5. DOBROVOLJNI PRILOZI 23.754,05
6. ORGANIZACIJA “HAJDUKOVA NOĆ” 13.430,00
__________________________________________
PRIHODI UKUPNO: 174.131,81
B) RASHODI:
1. NABAVA ROBE (PIĆE, GRICKALICE I SL.) 46.670,15
2. NAKNADA TRENERIMA (SENIORI, PIONIRI) 17.130,00
3. NAKNADA – SUCI I DELEGATI 15.500,00
4. SPORTSKA OPREMA (LOPTE, KOPAČKE) 8.014,00
5. NOGOMETNI SAVEZ MEĐIMURJA 4.472,50
6. HAJDUKOVA NOĆ 5.255,00
7. USLUGE PRANJA,ČIŠĆENJA,DOMARKA (POSLUGA) 8.100,00
8. REŽIJE, STRUJA, VODA, PLIN,OSIGURANJE, BANKA 9.783,22
9. ŠTIKMA (ZASTAVA I SUVENIRI) 790,00
10. KOŠNJA IGRALIŠTA I VALJANJE 2.150,00
11. BRANKO ŽGANEC – TLAKOVCI 10.000,00
12. PUTNI TROŠKOVI, TRENINZI I PREMIJE IGRAČIMA 30.165,00
13. OSTALO (POPRAVCI, LJEČNIČKI, POSLUGA) 10.737,80
RASHODI UKUPNO: 168.767,67
VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA 5.364,14
STANJE ŽIRO RAČUNA SA 31.12.2015 5.088,65
STANJE BLAGAJNE SA 31.12.2015 8.775,92
UKUPNO 13.864,57
Štrukovec, 31.12.2015
Blagajnik
Marko Debelec
NEPODMIRENE OBVEZE:
1. BRANKO ŽGANEC – TLAKOVCI 5.000,00 kn
2. TRENERI SENIORA I PIONIRA 5.800,00 kn
3. DOMARKA (MARIKA) 2.000,00 kn
4. PUTNI TROŠKOVI, TRENINZI I PREMIJE IGRAČIMA 9.385,00 kn
5. SAM PROMET 3.297,93 kn
UKUPNO: 25.482,93 kn
POTRAŽIVANJA
1. GRAD MURSKO SREDIŠĆE 5.000,00 kn
ZARADA NA HAJDUKOVOJ NOĆI = 8.315,00

 

 

 

 IMG_6197

 

PROGRAM RADA NK „HAJDUK“ ŠTRUKOVEC ZA 2016

 

Siječanj,veljača

 

-preregistracija igrača

-zimski prijelazni rok

-organizacija i održavanje „HAJDUKOVE NOĆI“

-uređenje i preuređenje klubskih prostorija

 

Ožujak-lipanj

 

-organizacija i provođenje svih proljetnih natjecanja,seniori i pioniri

-uređenje terena i ograde

 

Srpanj-kolovoz

 

-ljetni prijelazni rok

-pripreme za novu sezonu

Rujan-prosinac

 

-organizacija i provođenje jesenskih natjecanja seniori i pioniri

-održavanje redovne skupštine kluba

 

 

FINANCIJSKI PLAN NK „HAJDUK“ ŠTRUKOVEC

 

Predviđeni prihodi: 200.000,00 kuna

 

Predviđeni rashodi: 195.000,00 kuna

 

 

 

U Štrukovcu 30.12.2015.                                                                             Predsjednik kluba:

Stjepen Jurović

IMG_3893