MEĐIMURSKI NOGOMETNI SAVEZ Poziv za sve trenere na obavezni godišnji stručni seminar

Iz kancelarije Međimurskog nogometnog saveza od strane instruktora MNS-a Damira Lepena Juraka na adrese svih trenera odaslan je poziv za prisustvovanju obaveznom godišnjem, stručnom seminaru glede osvježavanja trenerskih licenci.