Kako poboljšati organizaciju korištenja Sportske dvorane Mursko Središće?

Grad Mursko Središće ima više desetaka udruga od kojih je polovica sportskog značaja. Uglavnom sve te udruge imaju potrebu za korištenjem sportske dvorane te je ona vrlo popunjena. Korištenje dvorane uglavnom je na teret Grada Mursko Središće, a Gradu je cilj da se dvorana iskorištava optimalno i svaka kuna uložena u pravilan razvoj mladih i svih ostalih skupina sportaša je dobro uložena. Kako bi u perspektivi još poboljšali organizaciju korištenja i samo funkcioniranje svih pratećih službi pozivamo sve udruge koje koriste sportsku dvoranu da daju svoje prijedloge za moguće poboljšanje svih uvjeta korištenja, pisanjem na gradsku email adresu: [email protected] te će iste biti razmotrene od strane Odbora za sport i prema mogućnostima i opravdanosti uvažene.

(GMS)