Izgrađena atletska staza za građane Vukovara

Atletska staza u sklopu nogometnog stadiona u središtu grada Vukovara dobila je svoj konačni izgled i namjenu te je sada dostupna na korist svim rekreativcima, građanima grada Vukovara te svim posjetiteljima.

Svi koji na naše zadovoljstvo, u svrhu rekreacije u velikoj mjeri koriste šetnice uz Dunav i Vuku, ili park – šumu Adicu sada mogu koristiti i ovaj dodatni, moderan sadržaj za koji smo sigurni da će ga građani znati prepoznati i koristiti na pravilan i odgovoran način.

Ivan Penava, gradonačelnik Vukovara

(Pavo Jazvić, foto: Grad Vukovar)