Ide zamjena parketa u novoj sportskoj dvorani

2000-te godine izgrađena je nova sportska dvorana, međutim problemi su od prvog dana zbog neke greške u konstrukciji krova te je uz niz intervencija i popravaka krov i dalje puštao što pak je jako utjecalo na uništavanje parketa. Grad Mursko Središće prijavio je energetsku obnovu cijele dvorane u visini gotovo 1.200.000,00 eura, a koja sadrži novo krovište, fasadu, stolariju, solare i toplinsku pumpu. Projekt je prijavljeni Fondu za zaštitu okoliša koji ga je odbio ali se grad potom žalio Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja koje je žalbu prihvatilo i vratilo na ponovno postupanje Fondu za zaštitu okoliša te postoji sasvim izgledna mogućnost da projekt bude prihvaćen i odobren za financiranje. Uz to grad je prijavio Ministarstvu turizma i sporta zamjenu parketa te je za isto ovih dana iskazana namjera o dodjeli sredstava u iznosu od 136.419,00 eura za taj projekt od strane Ministarstva. Svakako bi bilo potrebito prvo zamijeniti krov pa onda postaviti novi parket tako da u slučaju da Projekt energetske obnove ne bude na vrijeme odobren ili uopće odobren će se izvršiti sanacija krova ili je moguća njegova zamjena financirana iz gradskog proračuna. Sve to je poprilično komplicirano obzirom što je rok za zamjenu parketa do kraja godine.

(GMS)