FOTO Završile II. Lige seniora u lovu udicom na plovak, 7. kolo I. lige i 4. kolo Mastera i Veterana

U subota 09.09.2023. godine održano je 4. kolo u ribolovu udicom na plovak za mastere i veterane. Lovilo se na Staroj Muri u Podturnu, a domaćin natjecanja je bio „Šaran“ iz Podturna.

Sudački kolegij –vrhovni sudac: Marijan Mutak, delegat – tajnik natjecanja: Miroslav Mikulčić, sektorski suci: Sara Strbad i Mladen Srnec

Kod mastera je nastupilo petnaest, a kod veterana osamnaest natjecatelja i natjecateljica.

Postignuti rezultati 4. kola Lige Mastera

Sektor A:

 1. KLOBUČARIĆ STJEPAN, ČAKOVEC Čakovec – 2124 grama, 2. NAĐ NENAD, LINJAK Palovec – 1449 grama, 3. ZRNA DAMIR, ČRNEC D. Hraščan – 1007 grama.

 Sektor B:

 1. POKRIVAČ RAJMOND, MURA Mursko Središće – 1258 grama, 2. FURDI MARJAN, OSTRIŽ Novakovec – 1235 grama, 3. TOPLEK STANISAV, ČAKOVEC Čakovec – 1174 grama.

Poredak Lige Mastera nakon četiri kola:

 1. POKRIVAČ RAJMOND, MURA Mursko Središće
 2. ZRNA DAMIR, ČRNEC Donji Hraščan
 3. NAĐ NENAD, LINJAK Palovec
 4. ŽGANEC VLADIMIR, ZLATNA UDICA Krištanovec
 5. PETER DRAGUTIN, KLEN Sveta Marija
 6. HALIĆ MARIJAN, LINJAK Ivanovec
 7. NAĐ LADISLAV, LINJAK Palovec
 8. TOPLEK STANISAV, ČAKOVEC Čakovec
 9. ČEH DRAGUTIN, ČAKOVEC Čakovec
 10. ORAČ LIDIJA , KLEN Sveta Marija…..

Postignuti rezultati 4. kola Lige Veterana

Sektor A:

 1. KEDMENEC ANTUN, KLEN Sveta Marija – 2137 grama, 2. KOVAČ MLADEN, GLAVATICA Futtura Sensas Prelog, 1589 grama, 3. HORVAT DRAGUTIN, SOM Kotoriba – 1400 grama.

Sektor B:

1 ROŠIČ MENSUR, MURA  Mursko Središće – 3136 grama, 2. PONGRAC STJEPAN, KLEN Sveta Marija – 2797 grama, 3. ZADRAVEC IVAN, VERK Križovec – 2401 grama.

Poredak Lige Veterana nakon četvrtog kola je slijedeći:

 1. ROŠIČ MENSUR, MURA Mursko Središće
 2. KEDMENEC DRAGUTIN, KLEN Sveta Marija
 3. KEDMENEC ANTUN, KLEN Sveta Marija
 4. IVANOVIĆ BRANKO, SMUĐ Goričan
 5. KOVAČ MLADEN, GLAVATICA FUTTURA SENSAS Prelog
 6. PONGRAC STJEPAN, KLEN Sveta Marija
 7. DOLENEC ŽELJKO, SOM Kotoriba
 8. ZADRAVEC IVAN, VERK Križovec
 9. MEĐIMOREC IVAN, TSH Matchfishing Čakovec
 10. MARĐETKO JOSIP, SOM Kotoriba…

U nedjelju 10.09.2023. godine je održano 7. kolo I. Međimurske lige i završno 6. kolo II. Međimurske lige Istok i Zapad

Rezultati:

 1. kolo I. Međimurske lige je održano na Retenciji Selnica, a domaćin je bio TSH Matchfishing Čakovec.

Sudački kolegij – vrhovni sudac: Vladimir Zrna, delegat – tajnik natjecanja: Željko Dolenec, sektorski suci: Ivica Vugrinec i Stjepan Matijačić

Postignuti rezultati 7. kola:

Ekipno:

 1. TSH Sensas Matchfishing Čakovec, 2. SOM Kotoriba, 3. KLEN Sveta Marija

Sektor A:

 1. ROBERT KOVAČ, TSH Sensas Matchfishing Čakovec – 10108 grama, 2. KARLO STRBAD, SOM Kotoriba – 8566 grama, 3. NENAD NAĐ, LINJAK Palovec – 6593 grama

Sektor B:

 1. MARKO ČANADI, ŠARAN Palinovec – 6278 grama, 2. BORIS KLARIĆ, ČRNEC Donji Hrašćan – 4835 grama, 3. ALEKSANDAR JUG, TSH Sensas Matchfishing Čakovec – 4643 grama.

Sektor C:

 1. RANKO KOVAČ, TSH Sensas Matchfishing Čakovec – 8679 grama, 2. MARIO FUNDAK, KLEN Sveta Marija – 7494 grama, PETAR BLAŽEK, SMUĐ Draškovec – 7479 grama.

Nakon sedam održanih kola tabela I. ML plovak izgleda ovako:

 1. KLEN, Sveta Marija, 2. ČRNEC, Donji Hrašćan, 3. TSH Sensas Matchfishing Čakovec, 4. LINJAK, Palovec, 5. SMUĐ, Draškovec, 6. SOM, Kotoriba, 7. AMUR, Nedelišće, 8. LINJAK, Ivanovec, 9. ŠARAN, Palinovec, 10. ŽUŽIČKA, Kotoriba.

Pojedinačni plasman nakon sedmog kola:

 1. PETAR BLAŽEK, SMUĐ Draškovec, 2. MARIO FUNDAK, KLEN Sveta.Marija, 3. ROBERT KOVAČ, TSH Sensas Matchfishing Čakovec, 4. LUKA POZDEREC, KLEN Sveta.Marija, 5. IVAN LEHKEC, LINJAK Palovec
 2. Međimurske lige su „odradile“ posljednje 6. kolo
 3. Međimurska liga Istok

Posljednje kolo se lovilo na SRRC Palovec, a domaćin je bio Linjak iz Palovca.

Sudački kolegij – vrhovni sudac: Josip Varga, delegat – tajnik natjecanja: Antun Kedmenec, sektorski sudac: Jasminka Pozderec

Postignuti  rezultati 6. kola II. Međimurske lige Istok

Ekipno:

 1. SMUĐ Goričan, 2. Žužička Kotoriba, 3. KLEN Sveta Marija

Pojedinačno:

Sektor A:

 1. STRBAD STJEPAN, SOM Kotorba – 19645 grama, 2. TISAJ LUKA, SMUĐ Goričan – 10581 grama, 3. GREGUREC DOMINIK, ŽUŽIČKA Kotoriba – 9489 grama

Sektor B:

 1. ZVOŠEC KREŠIMIR, ŽUŽIČKA Kotoriba – 5534 grama, 2. POZDEREC IVANA, KLEN Sveta Marija – 4838 grama, 3. MESARIĆ BRANKO, SMUĐ Goričan – 4098 grama.

 Sektor C:

 1. GUDLIN IVAN, SMUĐ Goričan – 23911 grama, 2. SINKOVIĆ LUKA, GLAVATICA Futura Sensas Prelog – 10620 grama, 3. OREHOVEC IVAN, KLEN Sveta Marija – 7684 grama.

Konačni poredak II. ML Istok za 2023. godinu

EKIPNO:

 1. SOM Kotoriba
 2. KLEN Sveta Marija
 3. ŽUŽIČKA Kotoriba
 4. GLAVATICA Futtura Sensas Prelog
 5. SMUĐ Goričan
 6. SUNČANICA Pribislavec
 7. DRAVA Donji Mihaljevec

POJEDINAČNO:

 1. Zvošec Krešimir, ŽUŽIČKA Kotoriba
 2. Čonkaš Dragan, GLAVATICA Futtura Sensas Prelog
 3. Rodek Lovro, SOM Kotoriba
 4. Gudlin Ivan, SMUĐ Goričan
 5. Strbad Stjepan, SOM Kotoriba
 6. Šipek Fran, KLEN Sveta Marija
 7. Orehovec Ivan, KLEN Sveta Marija
 8. Škoda Marko, ŽUŽIČKA Kotoriba
 9. Tisaj Luka, SMUĐ Goričan
 10. Židov Tihomir, GLAVATICA Futtura Sensas Prelog….

Pobjednik lige, ekipa SOM Kotoriba je izborila plasman u I. ML u 2024. godini

 

 1. Međimurska liga Zapad

Završno kolo je održano na Staroj Muri u Podturnu  – domaćin Ribica Turčišće.

Sudački kolegij – vrhovni sudac: Stjepan Slaviček, delegat – tajnik natjecanja: Dragutin Kedmenec, sektorski sudac: Vladimir Novak

Postignuti  rezultati 6. kola II. Međimurske lige Zapad

Ekipno:

 1. TSH Sensas Matchfishing Čakovec, 2. VERK, Križovec, 3. ČAKOVEC 1 Interland, Čakovec

 Pojedinačno:

Sektor A:

 1. DRAGUTIN POSEL, Stara Mura Miklavec – 2382 grama, 2. MILJENKO PERKO, TSH Matchfishing Čakovec – 1687 grama, 3. MARIO HERCEG, Verk Križovec – 1483 grama.

Sektor B:

 1. IVA BETLEHEM, TSH Sensas Matchfishing Čakovec – 1211 grama, 2. DRAGUTIN ČEH, Čakovec 1 Interland – 1074 grama, 3. ZADRAVEC IVAN , Verk Križovec – 1046 grama.

Sektor C:

 1. STJEPAN KLOBUČARIĆ, Čakovec 1 Interland – 1048 grama, 2. MEĐIMOREC IVAN, TSH Matchfishing Čakovec – 882 grama, 3. MARJAN ROŽMAN, Zlatna udica Krištanovec – 653 grama.

Konačni poredak II. ML Zapad za 2023. godinu

EKIPNO:

 1. TSH Matchfishing Čakovec
 2. VERK Križovec
 3. ZLATNA UDICA Krištanovec
 4. ČAKOVEC 1 Interland Čakovec
 5. ŠARAN Podturen
 6. RIBICA Turčišće
 7. STARA MURA Miklavec
 8. ČAKOVEC 2 Interland Čakovec

POJEDINAČNO:

 1. Miljenko Perko, TSH Matchfishing Čakovec
 2. Dragutin Čeh, Čakovec 1 Interland
 3. Mario Herceg, Verk Križovec
 4. Stjepan Klobučarić, Čakovec 1 Interland
 5. Josip Oršuš , Ribica Turčišće
 6. Iva Betlehem, TSH Matchfishing Čakovec
 7. Marijan Rožman, Zlatna udica Krištanovec
 8. Josip Čeki, Šaran Podturen
 9. Saša Lisjak, Zlatna udica Krištanovec
 10. Goran Božić, Šaran Podturen…..

Pobjednička ekipa TSH Matchfishing Čakovec je izborila plasman u I. ML u 2024. godini.

Kompletne rezultate svih liga i kupova u organizaciji SSRDMŽ možete pogledati na stranici Saveza: https://ssrd.hr/index.php/2023/09/10/medimurske-lige-i-kupovi-2023-rezultati/

I pojedinačne dnevnike natjecanja : https://ssrd.hr/index.php/2023/08/20/dnevnik-natjecanja-5-kolo-i-ml-plovak/

Ivica Jakupak, tajnik