FOTO Održan KUP kadeta i kadetkinja u ribolovu udicom na plovak, te započele Međimurske feeder lige

U subotu 03.06.2023. godine  na vodi „SRC Novakovec“ održan je KUP za kadete i kadetkinje – izlučno natjecanje za nastup na Sletu kadeta Hrvatske.

Domaćin natjecanja bio je „Ostriž“ Novakovec.

Sudački kolegij: vrhovni sudac – Dragutin Kedmenec, delegat – tajnik natjecanja – Ivica Jakupak, sudac sektora – Mladen Srnec.

Po sunčanom i toplom vremenu, iako po dosta povišenom vodostaju najmlađi natjecatelji su prekrasno lovili na SRC Novakovec. Ulovi su bili i preko 10 kg ribe za tri sata ribolova.

Nastupilo ja pet ekipa kadeta i dvije ekipe kadetkinja.

Postignuti  rezultati:

Ekipno kadeti:

 1. TSH Matchfishing ČK, 2. Glavatica Futtura Sensas Prelog, 3. Klen Sveta Marija, 4. Som Kotoriba, 5. Čakovec Čakovec

Pojedinačno kadeti:

Sektor A:

 1. Josip Gašpir, TSH Sensas Matchfishing Čakovec, 2. Gabrijel Jalšovec, Glavatica Futtura Sensas Prelog, 3. Lovro Dombaj, Klen Sveta Marija

Sektor B:

 1. Fran Fundak, Klen Sveta Marija, 2. Gabrijel Varga, Glavatica Futtura Sensas Prelog,
 2. Mihael Hederić, Som Kotoriba

Sektor C:

 1. Leon Jug, TSH Matchfishing Čakovec, 2. Ivano Čonkaš, Glavatica Futtura Sensas Prelog, 3. Jan Špiranac, Som Kotoriba

Ekipno Kadetkinje:

 1. Klen Sveta Marija, 2. TSH Matchfishing Čakovec

Pojedinačno kadetkinje:

Sektor A:

 1. Stela Ružić, Klen Sveta Marija, 2. Rea Bartolić, TSH Matchfishing Čakovec

Sektor B:

 1. Korina Pavlic, Klen Sveta Marija, 2. Klara Kiš, TSH Matchfishing Čakovec

Sektor C:

 1. Hana Horvat, TSH Matchfishing Čakovec, 2. Lana Komorski, Klen Sveta Marija

Prve četiri ekipe kadeta i sve ekipe kadetkinja su izborile plasman na završnicu – Slet kadeta Hrvatske.

U nedjelju 04.06.2023. godine su započele i Međimurske lige u ribolovu udicom hranilicom na dnu – feeder.

I Međimurska liga je održala kolo na Kanalu HE Donja Dubrava, Staza 1 – Sveta Marija dok je II Međimurska liga lovila na Šoderici u Goričanu.

Postignuti su slijedeći rezultati:

I Međimurska feeder liga – Kanal Sveta Marija,

Ekipno:

 1. Som Kotoriba, 2. TSH Matchfishing Čakovec, 3. Glavatica Futtura Sensas Prelog

Pojedinačno:

Sektor A:

 1. Pozderec Kristijan, KLEN 1 Sv.Marija, 2. Dejan Halavuk, KLEN 2 Sv.Marija, 3. Dravec Zvonimir, SOM Kotoriba

Sektor B:

 1. Seličanec Nikola, SOM Kotoriba, 2. Petković Darko, Glavatica Futtura Sensas Prelog, 3. Baumhak Sergej, TSH Matchfishing Čakovec

Sektor C:

 1. Bubanić Željko, Glavatica Futtura Sensas Prelog, 2. Hranjec Karlo, Črnec Donji Hrašćan, 3. Varga Miroslav, TSH MatchfishingČakovec

II Međimurska feeder liga – Šoderica Goričan

Ekipno:

 1. Ostriž Novakovec, 2. Čikov, Sveti Martina na Muri, 3, Smuđ 2, Goričan

Pojedinačno:

Sektor A:

 1. Đuro Šafarić, OSTRIŽ, Novakovec, 2. Marko Vlah, SMUĐ 2, Goričan, 3. Fabijan Šupljika, ČAKOVEC-INTERLAND

Sektor B:

 1. Milan Sović, ČIKOV, Sv. Martin na Muri, 2. Nikola Grgan, SMUĐ 2, Goričan, 3. Josip Varga ŠTUKA, Donja Dubrava

Sektor C:

 1. Stanislav Toplek, ČAKOVEC-INTERLAND, 2. Stjepan Petrović, OSTRIŽ, Novakovec, 3. Petar Jambrošić, ČIKOV, Sv. Martin na Muri

(Ivica Jakupak, tajnik)