BICIKLIMA MEĐIMURSKIM PUTEVIMA – BIMEP 2015

U povodu obilježavanja Dana Međimurske županije, svjetskog Dana zdravlja i Dana planeta Zemlje, Međimurska županija i Međimurski savez sportske rekreacije „Sport za sve“ organiziraju BIMEP 2015 – biciklima međimurskim putevima, u nedjelju 19.04.2015. s početkom u 9,00 sati.

Svi zainteresirani se mogu u bilo koje doba uključiti na određenom ulazno-izlaznom punktu sve do 10,00 sati. Sudionici mogu biti svi građani Međimurja, ostalih županija Republike Hrvatske, kao i susjednih država.

Prilikom uključivanja u manifestaciju na jednom od punktova, svaki sudionik dužan je ispuniti prijavnicu i uplatiti startninu od 5,00 kuna, a za to dobije diplomu s utisnutim pečatom tog punkta. Prolaskom svakog punkta sudioniku se otiskuje pečat naziva tog punkta.

Bez obzira na vremenske uvjete BIMEP se neće odgađati.

bimep

Snimka cijelog zaslona 15.4.2015. 195227