3. kolo međimurskih ribolovnih liga

Zahvaljujući odličnoj organizaciji Međimurskog ribolovnog saveza te discipliniranom nadasve fer i korektnom ponašanju svih sudionika natjecanja a posebice natjecatelja prošla su već skoro dva mjeseca te otkako su započela  prva ribolovna natjecanja ove godine. Još točnije i preciznije do sada je organizirano i održano 22. natjecanja u  svim kategorijama od kadeta do seniora. Arbitre sa zviždaljka i trubama nećemo spominjati jer dokle god su oni u sjeni i njihova imena se NE spominju  niti se ne provlače kroz sita i rešeta-rade vrhunski posao.

U nedjelju 16. 08. 2020. održalo se 3. kolo natjecanja u Međimurskim ligama discipline Lov ribe udicom na plovak, organizator svih natjecanja je Međimurski ribolovni savez. Prva međimurska liga natjecala se u Donjoj Dubravi na Kanalu Staza II. Domaćin natjecanja bila je SRD „ŠTUKA“ iz Donje Dubrave.

Rezultati EKIPNO: 1. SMUĐ Draškovec, 2. ŠTUKA D. Dubrava, 3. GLAVATICA Prelog, 4. AMUR Nedelišće, 5. SOM Kotoriba, 6. ČIKOV S. M. na Muri, 7. KLEN S. Marija, 8. LINJAK Palovec, 9. RIBICA Turčišće.

Rezultati sektor A: 1. Darko Rusak ŠTUKA D. Dubrava, 2. Franjo Krištofić AMUR Nedelišće, 3. Dragutin Vadlja GLAVATICA Prelog…

Rezultati sektora B: 1. Sani Zelinić SMUĐ Draškovec, 2. Oliver Pogorelec SOM Kotoriba, 3. Miodrag Kočet AMUR Nedelišće…

Rezultati sektora C: 1. Sandi Kraljić ČIKOV S. M. na Muri, 2. Rajko Sabolić SMUĐ Draškovec, 3. Drago Filipašić SOM Kotoriba…

Ukupan poredak   nakon održa 3 kola u prvoj Međimurskoj ligi: 1. SOM Kotoriba, 2. ČIKOV S. M. na Muri, 3. GLAVATICA Prelog, 4. AMUR Nedelišće, 5. SMUĐ Draškovec, 6.ŠTUKA D. Dubrava, 7.LINJAK Palovec, 8. KLEN S. Marija, 9. RIBICA Turčišće

ŠARAN iz Podturna bio je domaćin natjecanja II Međimurske lige zapad. Rezultati ekipno: 1. ŠARAN Podturen, 2. TSH MF. Čakovec, 3. ČAKOVEC Čakovec

Ekipni pobjednici II ML Zapad

Rezultati sektora A: 1. Ivica Vugrinec MURA M. Središće, 2. Goran Kovač ČAKOVEC Čakovec, 3. Damir Vrančić VERK Križovec…

Pobjednici sektora A

Rezultati sektora B: 1. Stjepan Klobučarić TSH MF. Čakovec, 2. Dragutin Lepen STARA MURA Miklavec, 3. Ivan Zadravec VERK Križovec…

Pobjednici sektora B

Rezultati sektora C: 1. Marko Čanadi ŠARAN Palinovec, 2. Josip Čeki ŠARAN Podturen,3. Miodrag Novinić KARAS Peklenica

Pobjednici sektora C

Druga Međimurska liga istok natjecala se na šljunčari u Hodošanu a domaćin natjecanja je bila SRD „TRNAVA“ Hodošan.

SRD „TRNAVA“ Hodošan

Rješenjem Narodnog odbora kotara Čakovec 13. ožujka 1962. godine započelo je s radom ribolovno društvo TRNAVA Hodošan. Tada je društvo brojilo  130 članova i predstavljalo srednje veliko društvo unutar Saveza. Krajem devedesetih godina prošlog stoljeća pored  šljunčare o kojoj se brine Trnava na betonsku podlogu postavljen je kiosk koji je kasnije dobrovoljnim radom svih članova društva i ponekom donacijom „sa strane izrastao“ u prekrasan ribički dom. Šljunčara Hodošan ili kako ga oni nazivaju „mjesni park“  dužine je cca. 130 metara a širine cca. 60 metara s time da dubina vode doseže i do 8 metara. Osim što se SRD Trnava ekipno natječe u II Međimurskoj ligi istok te ima ekipu u Feeder natjecanju svake godine redovito odlazi i na prijateljska natjecanja u susjednu nam  Mađarsku i Sloveniju . U Mađarskoj se međusobno natječu  sa SRD Totszerdahelyi te sa SRD Murakeresztur SRD Mlinarci, a u Sloveniji sa  Ribiškom družinom iz Lendave, RD Hotiza, RD Kot…  Ribočuvarska služba Međimurskog ribolovnog saveza osim što je  poznata po većim količinama nedozvoljene opreme koju zapljeni kroz godinu, uvelike surađuje s članovima Trnave,  koji redovito po danu, a i po noći obilaze sve vode i dijele „vruće packe“ svima onima koji pokušavaju na nedozvoljeni i neprimjereni način uloviti ribe kojima upravlja Međimurski ribolovni savez.

Trofeji u ribičkom domu Hodošan

Rezultati II Međimurske lige Istok:

Ekipno: 1. LINJAK Ivanovec, 2. ČRNEC Donji Hraščan, 3.  OSTRIŽ Cirkovljan….

Ekipni pobjednici II Međimurske lige istok

Ekipa LINJAK  iz Ivanovca

Ekipa ČRNEC iz Donjeg Hraščana

Rezultati sektor A: 1. David Zvonarek OSTRIŽ Cirkovljan, 2. Dražen Fleten ČRNEC D. Hraščan, 3. Stanislav Mikulić SUNČANICA Pribislavec…

Rezultati sektora B: 1. Davor Ružić LINJAK Ivanovec, 2. Patrik Horvat ŽUŽIČKA II Kotoriba, 3. Vladimir Kožjak TRNAVA Hodošan…

Rezultati sektora C: 1. Damir Zrna ČRNEC D. Hraščan, 2. Goran Palfi LINJAK Ivanovec, 3. Peter Blažek SMUĐ Draškovec…

Šaran

Nosić

Pripremio : Miroslav Mikulčić