Zvonko Vrtarić za ponedjeljak (09. 09.) sazvao 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Mursko Središće

Na osnovu članka 34. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 33. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09, 5/13, 03/18 i 02/19)

S A Z I V A M

  1. sjednicu Gradskog vijeća Grada Mursko Središće, koja će se održati

dana 09.09.2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 17,00 sati

u prostorijama multimedijske dvorane u Centru za kulturu „Rudar“.

Nakon aktualnog sata i usvajanja zapisnika, za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

 

  1. a) Prijedlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg obračuna proračuna Grada Mursko

Središće  za razdoblje 01.01.2019.godine do 30.06.2019. godine,

  1. b) Prijedlog Odluke o usvajanju Plana razvojnih programa Grada Mursko Središće od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine
  2. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu JLS na području Međimurske županije,
  1. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01.01.2019.g. do 30.06.2019.g.
  2. a) Prijedlog Odluke o razrješenju privremenog ravnatelja Centra za kulturu Rudar,
  3. b) Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Centra za kulturu Rudar.
  4. Prijedlog izmjena Pravilnika o mjerilima za dodjelu nagrada sportašima zasportska ostvarenja,
  1. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada

Mursko Središće – građevinska zemljišta Slatine.

(materijal po navedenim točkama u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Dražen Srpak).

 

Molim Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 370-771 ( Jedinstveni upravni odjel Grada Mursko Središće ).

S poštovanjem.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Zvonko Vrtarić, dipl.ing.

(GMS, foto: arhiva Muralista)