Zvonko Vrtarić sazvao 6. sjednicu GV Grada Mursko Središće za ponedjeljak 07. svibnja

Na osnovu članka 34. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 33. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09, 5/13 i 03/18)

S A Z I V A M

  1. sjednicu Gradskog vijeća Grada Mursko Središće, koja će se održati

dana 07.05.2018. godine (ponedjeljak) s početkom u 17,00 sati

u prostorijama Gradske vijećnice Grada Mursko Središće.

Nakon aktualnog sata i usvajanja zapisnika, za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. a) Prijedlog Odluke o II izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada

Mursko Središće za 2018. godinu (NAPOMENA: zbog opsežnosti, u prilogu je skraćeni oblik materijala, a potpuna verzija može se dobiti na uvid u Odsjeku za financije, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb),

b) Prijedlog Odluke o II Izmjenama i dopunama programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01. do 31.12.2018. godine,

c) Prijedlog Odluke o II izmjenama i dopunama programa održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01. do 31.12.2018.,

d) Prijedlog Odluke o II izmjenama i dopunama Plana nabave Grada Mursko Središće za 2018. godinu,

e) Prijedlog II izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2018. godinu

2. a) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru Komisije za izbor i imenovanja,

b) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru Odbora za proračun i financije,

3. a) Prijedlog Odluke o izboru Odbora za branitelje,

b) Prijedlog Odluke o izboru Odbora za cestovni i željeznički promet,

c) Prijedlog Odluke o izboru Odbora za energetiku, obnovljive izvore energije, ekologiju i zaštitu okoliša,

d) Prijedlog Odluke o izboru Odbora za EU fondove,

e) Prijedlog Odluke o izboru Odbora za gospodarstvo,

f) Prijedlog Odluke o izboru Odbora za kulturu i obrazovanje,

g) Prijedlog Odluke o izboru Odbora za međunarodnu suradnju,

h) Prijedlog Odluke o izboru Odbora za mladež,

i) Prijedlog Odluke o izboru Odbora za poljoprivredu,

j) Prijedlog Odluke o izboru Odbora za predškolski odgoj,

k) Prijedlog Odluke o izboru Odbora za prostorno planiranje,

l) Prijedlog Odluke o izboru Odbora za ravnopravnost spolova,

lj) Prijedlog Odluke o izboru Odbora za sport,

m) Prijedlog Odluke o izboru Odbora za turizam,

n) Prijedlog Odluke o izboru Odbora za umirovljenike, pitanja socijalne skrbi, starije i nemoćne osobe

4. a) Prijedlog Odluke o visini naknade za prisustvovanje na sjednicama radnih tijela

Gradskog vijeća Grada Mursko Središće – odborima,

b) Prijedlog Odluke o visini naknade za prisustvovanje na sjednicama Gradskog vijeća Grada Mursko Središće,

5. a) Prijedlog Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće Gradonačelnika Grada

Mursko Središće,

b) Prijedlog Odluke o naknadi za obavljanje dužnosti predsjednika Gradskog

 vijeća Grada Mursko Središće,

6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i

      namještenika u upravnim tijelima Grada Mursko Središće,

7. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Mursko Središće – 6

      građevinskih zemljišta na Slatinama,

8. Prijedlog Odluke o kupnji 85% poslovnog udjela u trgovačkom društvu MURS-EKOM

      d.o.o.,

9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za sufinanciranje

ekonomske cijene smještaja djece u predškolske ustanove na području Grada Mursko Središće,

10. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Mursko Središće za 2017. godinu,

11. Dječji vrtić „Maslačak“ Mursko Središće – prijedlog zaključka – Izvještaj proračuna za

razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017. godine (obrazloženje-v.d. ravnateljica Ivana Maltarić)

12. Gradska knjižnica i čitaonica Mursko Središće – prijedlog zaključka – Izvještaj proračuna

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017. godine (obrazloženje – ravnateljica Ivana Sakač)

13. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Mursko Središće za 2017. godinu,

 

(materijal po navedenim točkama u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Dražen Srpak).

Molim Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 370-771 ( Jedinstveni upravni odjel Grada Mursko Središće ).

S poštovanjem.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Zvonko Vrtarić, dipl.ing.