Zvonko Vrtarić, predsjednik Gradskog vijeća upitao Vladimira Dobranića u kom svojstvu prisustvuje sjednici?

Na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Mursko Središće nakon uobičajenog otvaranja i pozdravljanja prisutnih, predsjednik Vijeća Zvonko Vrtarić upitao je nepozvanog gosta Vladimira Dobranića, koji je inače predsjednik gradskog SDP-a, u kom svojstvu prisustvuje sjednici?

Dobranić mu odgovara da je tu po Poslovniku o radu Gradskog vijeća, poglavlje 15, članak 84., a  Vrtarić nastavlja da sjednici mogu prisustvovati udruge i građani, ali samo kad se to tiče njih samih, a inače samo oni koji su na sjednicu i pozvani.

Dobranić nastavlja da članak 84 o tome ne govori i traži od predsjednika da ga pročita na što mu ovaj odgovara da ga je već pročitao, na što Dobranić revoltirano dodaje da onda ide van.

Zvonko Vrtarić na to izjavljuje da ovaj put neće komplicirati i da će Dobranića ostaviti da prisustvuje sjednici, ali ubuduće ako nije pozvan i ako na dnevnom redu nije problematika koja bi se ticala njega ili njegove udruge ne može prisustvovati. Sada može ostati, ali bez prava na riječ i sudjelovanja u diskusiji.

(rt, foto Tin Tomanić)